Har samlat stadens profiler

Göran Ferms nya bok berättar om välkända personer från Norrköping

Göran Färm är själv en av stadens profiler. Och är också en av personerna som nämns i boken.

NORRKÖPING (LT)

Sporten, kulturinstitutionerna och den historiska ställningen som landets fjärde största stad. Det är viktiga anledningar till att Norrköping fått fram så många färgstarka personligheter… genom åren, tror Göran Färm som nu berättar om en lång rad profiler i en ny bok.

Boken heter just “Profiler från Norrköping” och samlar över 400 personer som gjort avtryck i Norrköpings historia under de senaste hundra åren.
– Det här började som en hobby. Jag har alltid varit intresserad av Norrköpings historia och har ett litet bibliotek i ämnet, och sen vid något tillfälle så slog det mig hur mycket folk det var som hade Norrköpingsbakgrund som man inte alltid tänkte på. Så jag började klippa ut tidningsartiklar och minnesord och stoppa i en mapp, men jag hade ingen ambition att det skulle bli en bok. Den där mappen blev tjockare och tjockare och nu när jag blev pensionär hade den där mappen blivit väldigt tjock, berättar Göran Färm som tidigare skrivit politiska böcker men som nu ville göra en annan typ av bok.

– Jag bläddrade genom den och det var rätt intressant så då tänkte jag försöka göra ett bokmanus av den. Jag gjorde en disposition men insåg rätt snabbt att ska det bli något intressant så måste man ha bilder. Så då tog jag kontakt med NT och frågade om jag fick använda deras arkiv utan kostnad och det gick bra. Och när jag fick okej på det så bestämde jag mig för att göra en bok.
– Det här är en helt annan grej. Här finns med politiker av alla färger, och jag har försökt se till att den är politiskt neutral. Jag har även haft hjälp av en gammal moderatpolitiker jag känner väl: Gunnar Brodin.

– Min tanke har varit att vara bred när det gäller att täcka olika områden. Det ska vara både sport och nöje och kultur och politik och näringsliv, men samtidigt ville jag välja personer som faktiskt blivit profiler som synts i media och att folk vet vilka de är. Sen är det ju ingen vetenskap, det finns inget objektivt kriterium, utan det har blivit mitt eget urval. Men jag har tagit mycket hjälp av vänner och bekanta som kan mer om olika områden.

– Jag har tänkt att personerna i boken ska vara kända i Norrköping men helst inte bara i Norrköping. Jag har även upptäckt en del som inte är så kända bland Norrköpingsborna men som blivit kända på andra sätt, till exempel några forskare som är världskända inom sitt forskningsgebit. Som arkeologen Olov Janse som emigrerade till USA och skrev det största arkeologiska verket om Vietnam.

För att täcka upp ännu fler namn har Göran en del listor i boken, som exempelvis Guldbollenvinnare och Grammisvinnare med koppling till Norrköping. Han nämner även nöjesprofiler som gjort kortare nedslag i staden och har konsulterat ett tiotal personer med specialkunskaper för att inte missa några viktiga namn. Möjligen skulle en sån som teaterchefen Gun Jönsson varit med i boken, men annars tycker sig Göran inte ha gjort någon riktig dundertabbe utan är nöjd med urvalet.

– Det går säkert att skriva såna här böcker om Örebro och Linköping också men går man tillbaka till 20- och 30-tal tror jag det är mer profiler i Norrköping, säger Göran och tror att det beror på att staden var tidig med att få stora kulturinstitutioner som Konstmuseet, Östgötateatern och Orkesterföreningen som sedan blev Symfoniorkestern.

Dessutom ansågs Norrköping länge vara något av en storstad som nämndes i samma andetag som Stockholm, Göteborg och Malmö. Och så har vi idrotten, och inte minst fotbollen som försett staden med många profiler genom åren. Göran har också upptäckt en historisk utveckling när det gäller personerna som blev profiler. Tidigare handlade det mest om män som gick i läroverket, men sen slog arbetarrörelsen genom och fick fram profiler med annan bakgrund. Det har kommit fram många fler kvinnor och på senare tid även många fler med ickesvensk bakgrund, till exempel inom näringslivsområdet.

Har du några personliga favoriter?
– Då säger jag ungdomar som Ninos Josef och Arantxa Álvarez som blivit kända dansare och programledare, just att de kommer från Navestad respektive Hageby. De har börjat sin karriär på ungdomsgårdarna i rätt utsatta områden och blivit förebilder som visar att det går, det känns väldigt kul.

– Sen har vi en gammal man som jag inte kände till: Arthur Nordén. Han var journalist som på 20-talet blev filmmanusförfattare. Och det sägs att han var den som hittade på artistnamnet Garbo åt Greta Garbo. Men sen blev han hällristningsforskare på gamla dar, det var en intressant figur.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share