Hög tid att mäta radonet

Markradon vanligt förekommande i Åtvidaberg

Åtvidaberg, Finspång och södra Linköpings kommun är de platser i Östergötland med mest radon.

ÅTVIDABERG (LT)

Nu är det läge för Åtvidabergs husägare att mäta radonhalten i sina bostäder. Om man misstänker att det kan finnas radon i fastigheten är det nu hög tid att beställa mätdosor.

Nu uppmanar Åtvidabergs kommun sina invånare att beställa mätdosor och mäta radonhalten i sina hus. Mätsäsongen pågår mellan 1 oktober och 30 april och mätning ska ske i minst två månader. Att mäta radonet är en viktig hälsofråga som inte bör negligeras.

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns överallt i mark, luft och vatten. Att utsättas för radon under lång tid ger ökad risk för lungcancer. Misstänker man att det kan finnas radon i ens fastighet bör man inte tveka utan göra en mätning.

Radon i bostäder kan komma från marken under och runt om huset, byggnadsmaterialet i huset och vattnet som används i hushållet. Den vanligaste radonkällan är dock markradon.

Det är alltid bra att ha koll på radonhalten, men man bör särskilt göra en mätning om mätning inte tidigare har gjorts, om huset är byggt med blåbetong, om huset ligger i ett område med höga halter markradon och om stora förändringar gjorts i huset som förändring av ventilations- eller uppvärmningssystem.

Som privatperson har man ett eget ansvar att kontrollera radonhalten i hemmet, något som ofta glöms bort. Det finns radonhandläggare i varje kommun men det kan skilja mycket vad de gör. Olika kommuner engagerar sig olika mycket i frågan, berättar Stefan Hyll på B.RA Besiktningar.

Företaget utför momentanmätning av radongasinnehåll i luft, fastställer förekomst av blåbetong med gammastrålningsmätare och tillhandahåller dosor både för korttidsmätning eller långtidsmätning.

Stefan Hyll är godkänd av Statens Strålsäkerhetsmyndighet och har mycket stor erfarenhet av utredningar samt åtgärder i hela södra Sverige. Han berättar att Åtvidaberg, Finspång och södra Linköpings kommun är de platser i Östergötland med mest radon.
– Det finns mycket radon i Åtvidaberg. Det är uran i berggrunden och även blåbetong i husen, men det är få som mäter. Vid husköp verkar både köpare och säljare ointresserade av att kontrollera. Markradon är vanligt förekommande, och mer i Åtvidaberg än på många andra platser.

Vad kan man göra som privatperson om man misstänker radon?
– Man ska mäta. Har man inte mätt kan man inte veta. Om grannen har höga värden har du det oftast också. Skicka efter dosor, det kostar så lite. Vi har bra erbjudande på mätpaket.

För ett par år sedan återinförde regeringen det statliga bidraget till husägare som radonsanerar sina bostäder. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor.
– Vi vet att det är hundratusentals bostäder som fortfarande har för höga radonhalter, både i egnahem och flerfamiljsbostäder. Och det här orsakar varje år omkring 500 cancerfall, så det är ingen liten fråga, utan det handlar om många människors hälsa, förklarade dåvarande bostadsminister Peter Eriksson vid tidpunkten.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share