Högtidligt firande på veterandagen

Sedan ett par år är veterandagen allmän flaggdag. Under ceremonin vid Sjöhistoriska museet lade kung Carl Gustaf ned en krans vid veteranmonumentet. Bild: BEZAV MAHMOD, FÖRSVARSMAKTEN

Förra onsdagen, den 29 maj, högtidlighölls veterandagen, dagen då vi hedrar Sveriges militära och civila veteraner. Sedan ett par år är dagen allmän flaggdag och statsceremonin vid Sjöhistoriska museet i Stockholm kompletteras på olika håll i landet av kommunala ceremonier. Kung Carl XVI Gustaf och prins Carl Philip deltog i ceremonin i Stockholm, där statsministern, överbefälhavaren och jag höll tal. Här följer mitt anförande.

Riksdagen fattar över tusen beslut varje år. En vanlig votering kan innehålla runt 40 olika beslut. Ett av dessa beslut vill jag inleda med att lyfta fram: Riksdagens tillkännagivande, efter förslag från konstitutionsutskottet, som låg till grund för att veterandagen numera är allmän flaggdag.

Det är en högtidlig och självklar inramning till en dag av så stor betydelse för både samhälle och individ och dessutom något som involverar svenskar från norr till söder i hedrandet av våra veteraner.

Som riksdagsledamot fattade jag också ett antal gånger en annan sorts beslut. Det var voteringar som jag stannade upp inför, beslut som fattas med både stolthet och eftertanke. Jag, och många ledamöter med mig, reflekterar särskilt och mer än vanligt då riksdagen beslutar om svenskt deltagande i internationella insatser.

Dessa insatser utgör viktiga beståndsdelar i det som gör Sverige till en erkänt aktiv internationell aktör. Såväl civila som militära insatser för att främja fred, frihet och utveckling är viktiga delar av en ansvarstagande svensk politik, som förts i årtionden av regeringar med olika politisk sammansättning.

Men det är också beslut som kan innebära risker och uppoffringar. Det är beslut som inte hade kunnat fattas om det inte funnits människor som varit beredda att sätta sig själva åt sidan till förmån för andra människor, andra samhällen och höga värden som frihet och demokrati, fred och säkerhet.

Som riksdagens talman är jag ödmjuk inför detta. I Sverige är det riksdagen som fattar beslut om att sända väpnad trupp för att bidra till fred och säkerhet i världen. Det är också riksdagen som beslutar om ramarna för civila insatser.

Varje kvinna och man som ställer sitt engagemang, sitt mod och sina färdigheter till förfogande i civila och militära insatser är förebilder för oss alla. Vi är er djupt tacksamma. Vår tacksamhet riktar sig också till era nära och kära.

Genom besluten i Sveriges riksdag kan ni alla vara säkra på att ni har det svenska folkets stöd i ryggen när ni tar er an er viktiga uppgift.

I riksdagen har vi ett rum kallat De goda gärningarnas rum. Där lyfter Sveriges riksdag fram personer som har stått upp för humanitära och demokratiska ideal och vi uppmärksammar deras gärning. I detta rum har greve Folke Bernadotte, en man vars namn är starkt knutet till humanitet, fred och konfliktlösning, en självklar plats genom en byst. Han hör till dem som betalat det yttersta priset för sitt arbete i fredens tjänst.

En dag som denna gläds vi åt samhörigheten och gemenskapen mellan oss som är här, men vi minns också dem som inte kom hem. Den som gör en insats för fred och frihet behöver aldrig tvivla på att livet har en mening och den som har gett sitt eget liv för fred och frihet har för alltid skrivit in sig i de goda gärningarnas bok.

Men vi ska inte minnas våra fallna vänner för att de dog, utan för att de levde. För dem de var och för det de gjorde.

När mänskliga rättigheter kränks och demokratin hotas behövs varje människas insats för att försvara dessa värden. I sådana stunder kan en enda människa göra stor skillnad. Det är just det som ni veteraner visar oss. Ni som är här idag och era vänner som inte kom hem.

Med president Ronald Reagans ord från 1984, till minne av D-dagen, vill jag säga:
Vi kommer alltid att minnas.
Vi kommer alltid att vara stolta.
Vi kommer alltid att vara redo, så att vi alltid kan vara fria.
Veteraner,
Anhöriga,
Tack. Å riksdagens vägnar, ett djupt känt tack för era insatser.

Andreas Norlén
Talman, Sveriges riksdag

Share