Holmen har ansökt om att bygga tre parker

Norrköping vill kliva på vindkraftståget

Henrik Sjölund, Holmens vd. Bild: ULLA-CARIN EKBLOM

NORRKÖPING (LT)

Norrköping har länge varit en vit fläck när det gäller vindkraftsproduktion, men kanske är det på väg att ändras för Holmen Energi AB vill bygga vindkraftsparker i skogarna mellan Kolmården och Finspång.

Under det senaste decenniet har vindkraftsproduktionen fullkomligt exploderat i Sverige och gått från 1 TWh/år 2007 till 19,5 TWh/år 2019. Och inget tyder på att vindkraftsutbyggnaden kommer att avta, tvärtom byggs det hela tiden allt fler och bättre vindkraftverk.

Redan till 2023 beräknas den svenska produktionen ha mer än fördubblats till 43 TWh vilket då kommer att motsvara en tredjedel av den totala elanvändningen i Sverige.

Norrköping har dock inte följt med i den utvecklingen utan varit i princip helt fritt från vindkraftsproduktion. Nu vill dock Holmen göra en storsatsning i de östgötska skogarna med tre vindkraftsparker som går under namnen Högsjön, Klintaberget och Skybygget.

Det är Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland som ansvarar för att hantera en ansökan om vind krafts etablering, med Norrköpings kommun som en samrådspart.

Det gäller främst det kommunala beslutet om tillstyrkan och som tillsyns – myndighet utifrån miljöbalken. I september 2020 hölls ett första möte som kallas myndighetssamråd mellan Holmen Energi AB och Länsstyrelsen. Mötet handlade om den miljö konsekvens – beskrivning som bolaget planerar och den eventuella ansökan om tillstånd som bolaget ska skicka in.

Holmen Energi är en del av Holmen-koncernen och ansvarar för att utveckla och förvalta koncernens vatten- och vindkraftverksamhet. Bolaget arbetar fortlöpande med att utvärdera investeringar i vindkraftsprojekt på egen mark. Holmen har redan idag tillstånd för cirka 400 GWh vindkraft i Västerbotten och en ansökan för ytterligare 600 GWh i Västerbotten är under tillståndsprövning.

Vindkraftparkerna ligger utmed väg 55 mellan Näkna och Ändebol samt i ett område i Finspångs kommun mellan Igelfors och Grytgöl. Och det handlar om stora områden. Skybygget omfattar en yta på cirka 37 kvadratkilometer och Klintaberget omfattar en yta på cirka 38 kvadratkilometer.

Initialt bedöms vardera område rymma maximalt 30 vindkraftverk, med en totalhöjd på 290 meter. Exakt hur många vindkraftverk den slutliga ansökan kommer att omfatta beror på en rad faktorer. I exempellayouten har det i placeringen av vindkraftverk tagits hänsyn till en rad i nuläget kända värden och intressen som till exempel Natura 2000-områden, naturreservat, biotopskydd, nyckelbiotoper, fasta fornlämningar och radiolänkstråk.
– För Holmen är etablering av storskalig vindkraft ett naturligt komplement till vår reglerbara vattenkraft. Det är också ett bra sätt att få ut mervärde från vårt skogsägande, samtidigt som tillskott av förnybar el är positivt för Sverige och för klimatet, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef Holmen.

Utöver Holmens planer hanterar Länsstyrelsen just nu en annan ansökan gällande vindkraft. Det är Ramström Vind AB som vill bygga fyra 229 meter höga vindkraftverk i Kolmården mellan Nävsjön och Bråviken.

Företaget ville bygga vindkraftverk för tre år sedan men har nu modifierat sin ansökan till att innehålla färre men högre vindkraftverk.

Verken i Kolmården ska enligt ansökan ha varningssystemet DTBird för att skydda fågellivet samt en skuggurkoppling och så kallad Batstop som ska skydda fladdermössen.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share