I bubblan får vi sällan kritik

Ibland kan man få uppfattningen att det bara är extremister och så kallade troll som väljer att leva i sina filterbubblor där den egna inställningen och sättet att leva bekräftas och aldrig ifrågasätts. Så är det så klart inte. Man kan dagligen se prov på personer som istället för att föra en debatt eller resonemang med meningsmotståndare väljer att föra över diskussionen i en egen kanal där bara vänner och de som tycker som en själv kan delta. Det kan vara på ens egen Facebooksida eller i annat forum där man har kontroll över vilka som ”släpps in”. Genom detta kan man hänvisa till sina meningsmotståndare utan att dessa får komma till tals eller utveckla sitt resonemang. Man får därmed också makten över deras version. Fortsättning publicerad i papperstidningen 171103

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share