I skolan ska det finnas plats för alla

Skolan som läroplats för unga är inte alltid så som vi tror att den är. Barn med särbegåvning upplever ofta att skolan inte är till för dem. Detta är en fallgrop. Och om undervisningen i skolan skulle vara individuellt anpassad åt allas behov, då skulle även skollagen börja följas. Skolan, trots senaste årens olika anpassningar och strävanden, faller platt när det kommer till att finnas för eleven, det vill säga individen. Det största problemet bland de flesta skolorna, är synen att kunskap inte ska vara i centrum. Skolan blir då på grund av skolplikten till ett nödvändigt ont. När den istället skulle kunna vara det som katapulterade eleverna till helt nya kunskapsnivåer. Orsaken är den kollektiva bild av elever som ofta får regera i den svenska skolan. Vi är alla olika, men anses vara lika. Fortsättning publicerad i papperstidningen 170901

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share