Ingen gräns mot Sörmland

För mig är det naturligt att Östergötland och Sörmland hänger samman, säger Elisabeth Nilsson.

För mig är det naturligt att Östergötland och Sörmland hänger samman, säger Elisabeth Nilsson.

LINKÖPING (LT)

Om förslaget om att dela in Sverige i sex storregioner blir verklighet bör Sörmland och Östergötland hänga ihop, anser landshövding Elisabeth Nilsson. Storregionerna kan göra landet effektivare men det finns många saker att väga in. Förslaget till en indelning av Sverige i sex storregioner väcker naturligt frågor och reaktioner. En så pass komplex förändring som det skulle innebära är svåröverskådlig, men det finns några uppenbara fördelar och risker. Text och bild: BO BÄCKMAN Fortsättning publicerad i papperstidningen 160408

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share