Invigning av US nya lokaler

Regionråden, Mia Frisk (KD) Jönköping och Marie Morell (M) Östergötland myser under invigningen, och äntligen ser de ut att tänka när bandet klipps.

Regionråden, Mia Frisk (KD) Jönköping och Marie Morell (M) Östergötland.

LINKÖPING (LT)

Regionen bygger nya lokaler vid US i Linköping, för flera miljarder. En stor del, i anslutning till den nya Norra entrén, är färdiga och har nu invigts med sedvanlig bandklippning. Regionstyrelsens ordförande, Mats Johansson (S) inledde med att berätta om beslutsprocessen, och framhöll att olika majoriteter har varit eniga om utbyggnaden. Han framhöll att både tidsplan och kostnader för bygget av Framtidens sjukhus har hållits. Ett projekt som är Östergötlands största, med offentlig finansiering. Text och bild: NISSE GRAAN Fortsättning publicerad i papperstidningen 160129

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share