Jag är skeptisk mot storregioner

Tidigare i veckan skrev jag och Moderaternas förste vice partiordförande Peter Danielsson en debattartikel i Dagens Samhälle med anledning av Indelningskommitténs arbete. Kommittén är en statlig utredning som har regeringens uppdrag att lägga fram förslag till hur dagens landsting kan slås ihop till ett mindre antal storregioner. I onsdags kom steg två i kommitténs arbete: Förslag till kartor över tilltänkta regioner. Jag väljer att här inte kommentera kartorna utan att redovisa det jag och Peter Danielsson skrev om Moderaternas syn på regionfrågan. Regionbildningarna i Skåne och Västra Götaland visar att det tar lång tid innan verksamheter som genomgått omfattande omorganisationer fungerar på önskvärt sätt. Landstingen har många utmaningar framöver, för att säkerställa god kvalitet och bättre tillgänglighet i sjukvården. Därtill skapar flyktingkrisen nya utmaningar. Det är stor risk att sammanslagningsprocesser tar oproportionellt stor uppmärksamhet och att andra viktiga reformer inte genomförs. Andreas Norlén (M) Riksdagsledamot för Östergötland och ordförande i konstitutionsutskottet www.andreasnorlen.wordpress.com Fortsättning publicerad i papperstidningen 160311

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share