Jämställdhet – vilken affärsidé!

Av alla som syns i våra största medier är 70 procent män. Mindre än 10 procent uppfattas ha utomnordisk bakgrund, 75 procent av alla experter som får utrymme i nyhetsmedier är män. Sport- och ekonominyheter har allra störst mansdominans. Mest jämställda är kulturoch nöjesnyheterna, både vad gäller kön och bakgrund. Detta framkommer av Rättvisaren, en rapport som Rättviseförmedlingen presenterade i veckan. Man har granskat 2 400 artiklar i våra tolv största nyhetsförmedlare. Resultatet är inte särskilt förvånande. Det är av någon underlig anledning alltid lättare att hitta en man än en kvinna. Så länge det inte handlar om föräldraskap, då är det tvärtom, då är det männen som lyser med sin frånvaro. Fortsättning publicerad i papperstidningen 151113

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share