Järnvägsvagnen blev till kiosk

Smalspårsvagn från Väderstad-Skänninge på äventyr – reste till USA tur och retur

När vagnen på 1990-talet återkom till de enda bevarade smalspåren i Östergötland var den alltså förtyskad med sin gröna yta över den underliggande teaken.

MJÖLBY (LT)

Det var en gång en järnvägsvagn som för 105 år sedan byggdes i Arlöv, Skåne, för den lilla smalspårsbanan Väderstad – Skänninge – Bränninge Järnväg (VSBJ). Den lilla banan med sin notoriskt dåliga ekonomi lades ner redan 1958. Vagnen kom efter hand att ingå i SJs…

Text och bild: HANS BLOMBERG

Share