Julavslutning i kammaren

Jag önskade riksdagens ledamöter en god jul, bland annat med några rader ur dikten Epilog av Tomas Tranströmer.

Häromdagen höll jag mitt traditionsenliga tal till ledamöterna vid riksdagens julavslutning. Här följer ett utdrag.

När vi samlades här i kammaren för sommaravslutning den 23 juni sade jag att jag hoppades att vi till hösten skulle kunna återgå till något vanligare rutiner och arbetsformer, och det gjorde vi ju också till viss del i och med att ni alla åter kunde delta vid omröstning i kammaren efter riksmötets öppnande.

Pandemin till trots, statistik från kammaren under riksmötet 2020/21 visar att rekord slås vad gäller till exempel antal timmar i plenisalen – den totala plenitiden var ungefär 56 procent högre än under föregående riksmöte och faktiskt högre än alla tidigare riksmöten sedan 1992/93. Ni ledamöter har alltså varit synnerligen flitiga i kammaren och även hållit inte mindre än 10 368 anföranden och haft 4 711 repliker.

Jag tolkar siffrorna som att riksdagen även har tagit kontrollmakten på stort allvar – det framställdes 3 647 skriftliga frågor, fler än vid något riksmöte sedan 1992/93. Cirka 25 procent av frågorna handlade om coronapandemin. Det lämnades också in 906 interpellationer.

Rekord slogs också för motionerna – ni lämnade in totalt 4 150 fristående motioner med över 17 000 yrkanden under allmänna motionstiden.

Ni har alltså tagit ert uppdrag på allvar och arbetat på trots de mycket speciella omständigheter som rått.

Mandatperioden inleddes som ni vet med den rekordlånga regeringsbildningen 2018-2019, som tog 134 dagar, fortsatte med en pandemi som har påverkat det politiska arbetet i hög grad och som fortfarande inte är över, gick sedan över i en regeringskris i juni-juli i år och sedan ännu två regeringsbildningar i november efter Stefan Löfvens avgång.

Nu går vi in i slutspurten på mandatperioden och kan säkert se fram emot ännu en händelserik riksdagsvår. Vi avslutar också vårt firande av demokratins genombrott som har pågått sedan december 2018.

Ett viktigt datum infaller den 10 januari 2022 när det är precis hundra år sedan de första kvinnorna tog plats i riksdagen. Detta uppmärksammas av riksdagen med föreställningen ”Fira demokratin – 100 år” på Annexet i Stockholm för särskilt inbjudna gäster, och föreställningen sänds också på SVT. På scenen kommer artister, dansare, kör och orkester att framföra en berättelse om Sveriges väg till demokrati och tiden därefter fram till våra dagar.

Under 2021 firar vi också ett annat jubileum – enkammarriksdagen 50 år. Den 11 januari 1971 sammanträdde den nya enkammarriksdagen för första gången i riksdagens tillfälliga lokaler vid Sergels torg. Igår arrangerades på mitt och konstitutionsutskottets initiativ ett högtidsseminarium i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond för att uppmärksamma jubileet.

Vid Riksdagsstyrelsens sammanträde igår presenterade den parlamentariskt sammansatta kommittén under ledning av tidigare talmannen Per Westerberg resultatet av sitt arbete med utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020. Utredningen redovisar en rad möjliga åtgärder för att utveckla riksdagens arbete inför en krissituation.

Vi har här i riksdagen lyckats fullgöra våra uppgifter under pandemin, men jag är övertygad om det finns lärdomar att dra för att saker ska kunna fungera ännu bättre vid både vid eventuella kriser i framtiden men även vid arbete under normala förhållanden.

Men innan dess har ni gjort er väl förtjänta av julledighet och jag hoppas ni alla får en fin och vilsam jul i kretsen av nära och kära. Jag vill tacka er var och en för ert arbete för riksdagen och för Sverige, under de extraordinära förhållanden som varit.

Jag vill avsluta med några rader ur dikten ”Epilog” av Tomas Tranströmer:
December. Sverige är ett uppdraget, avtacklat skepp. Mot skymningshimlen står dess master kärvt.

Och skymning varar längre än dag – den väg som leder hit är stenig:
vid middagstiden först når ljuset fram och vinterns colosseum reser sig, belyst från overkliga moln.
Då stiger med ens den vita röken svindlande från byarna. Oändligt högt står molnen.

Så kan det vara. Det är kärvt så här års, både bokstavligt och bildligt, och visst känns det ibland som om det är mer skymning än gryning. Men molnen står högt däruppe och bakom dem finns den ljusa himlen och vi är här, tillsammans trots allt.

Med denna förvissning önskar jag er alla en riktigt God Jul och ett Gott nytt år!

Andreas Norlén
Talman, Sveriges riksdag

Share