Julavslutning i riksdagen

I mitt jultal i kammaren sade jag bland annat: ”Det finns ljuspunkter! Denna tid på året motar vi mörkret. Vi tänder ljus i alla rum. (Bilden togs vid annat tillfälle.) Bild: MELKER DAHLSTRAND

Igår, torsdag, höll jag jultal till riksdagens ledamöter och avslutade därmed höstsessionen (även om det äger rum vissa debatter även på fredagen). Här följer mitt tal.

Vi har nått halvtid av valperioden. Här i kammaren återstår endast några dagar av debatt och diskussion innan julfriden sänker sig över riksdagshusen.

Jag vill börja med att läsa några rader ur en dikt av Tomas Tranströmer:
December. Sverige är ett
uppdraget, avtacklat skepp.
Mot skymningshimlen står dess master kärvt. Och skymning varar längre
än dag – den väg som leder hit är stenig: vid middagstiden
först når ljuset fram och vinterns colosseum reser
sig, belyst från overkliga moln.
Då stiger med ens den vita röken svindlande från byarna.
Oändligt högt står molnen.

Så kan det vara. Det är kärvt så här års, och visst känns det som om det är mer skymning än gryning. Men molnen står högt däruppe och vi är här, tillsammans trots allt.
/…/

Just i en tid som vår, under starkt förändrade förutsättningar, är det extra viktigt att dokumentera och analysera för att sedan kunna utveckla det vi gör.

Vi, som riksdag, kommer att göra detta på ett formellt plan genom den utredning som riksdagsstyrelsen nu har tillsatt efter förslag från konstitutionsutskottet. En uppföljning av riksdagens och Riksdagsförvaltningens arbete under pandemin kommer att bidra till lärdomar om både arbets- och beslutsprocesser under den här tiden. Det har ju många gånger handlat om extraordinära beslut eller åtgärder, under extraordinära förhållanden.

Vi, var och en av oss, har också möjlighet att göra en insats på ett personligt plan. Nordiska museet samlar in enskilda människors erfarenheter från den här tiden. Vem som helst kan bidra med sin berättelse i text eller bild. Dessa samlas till ett tidsdokument i museets samlingar, tillgängligt för framtida folklivsforskning. Jag som talman kommer att skriva min berättelse och jag tycker att det vore värdefullt om också ledamöter lämnar sin historia. Om det blir många berättelser från ledamöter så är tanken att riksdagen samlar dessa i en skrift.

Låt mig också nämna att riksdagsdirektören och jag har samtalat med snart sagt alla som på olika sätt arbetar här. Vi ville få en bild av hur olika delar av riksdagen, såväl institutionen som myndigheten, har påverkats av den här krisen. Därför har vi träffat både ledamöter och medarbetare i olika Skypesamtal.
/…/

Demokrati är ju ett ledord för mig som talman men även för oss alla den här valperioden, och även på hemmaplan. Riksdagens demokratijubileum började som bekant 2018, hundra år efter det historiska principbeslutet om att införa allmän och lika rösträtt. Nu närmar sig det stora feståret 2021, hundra år efter det första riksdagsvalet med denna rösträtt och demokratins genombrott i Sverige. Ni kommer att få information om allehanda aktiviteter under året!

Låt mig även nämna ett annat jubileum. 2021 är nämligen också året då vi får tillfälle att belysa enkammarriksdagens 50-åriga historia. Även detta är väl värt att fira!

Ett speciellt och många gånger tungt år går nu mot sitt slut. Pandemin har skördat liv. Den har berövat oss hälsa, trygghet, jobb och vanliga mänskliga möten. Vi sörjer allt vi har förlorat och alla vi har förlorat. Samtidigt vet vi att vi både måste och kan hålla i och hålla ut. /…/

Vi står inför ett mycket annorlunda julfirande, utan den närhet som vi vanligtvis förknippar med julen. Ett julfirande där ensamheten för många blir mer påtaglig än vanligt. Därför är det så viktigt att vi gör allt vi kan för att ta hand om varandra ändå – på de sätt vi kan.

Till oss alla vill jag säga: Det finns ljuspunkter! Denna tid på året motar vi mörkret. Vi tänder ljus i alla rum. Vi speglar himlen när vi hänger upp stjärnor i våra fönster.

Jag tänker också på allt gott som året faktiskt har fört med sig. Individer, yrkesgrupper, organisationer, företag – runt om i vårt land ger man allt och sträcker ut en hand till sin nästa.

Jag kan inte tänka mig en starkare eller finare julkänsla än den som förmedlas av just den medmänskligheten. Med den i sinnet önskar jag er alla en riktigt God Jul och ett Gott nytt år.

Andreas Norlén
Talman, Sveriges riksdag

Share