Kartläggning av Svenska kyrkans fastighetsbestånd

Uppgifter om Svenska kyrkans bestånd av byggnader samlade i ett register. Bild: MARIE BERGGREN

Svenska kyrkan har skrivit avtal med företaget L.E.B som levererar system för att registrera fastighetsinnehav. Avtal har också skrivits med företaget Solution Xperts som tillhandahåller ITlösningar för att presentera registerdata.

Därmed kan arbetet starta med att för första gången någonsin gemensamt kartlägga hela Svenska kyrkans fastighetsbestånd.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180119

Share