Kick off för Agro Sörmland

Foto: Magnus Börjeson

SÖDERMANLAND (LT)

I dagarna har det varit kick off för Agro Sörmland. Det är en neutral utvecklingsarena och kreativ mötesplats för vad man här kallar de biobaserade näringarna. Likheterna med det östgötska Vreta Kluster är ingen tillfällighet men skillnader finns.

Tänker ni bygga upp ett sörmländskt Vreta Kluster?

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170616

Share