Klimatcheckar för innovationer

Linköpingsföretag kan söka pengar för klimatsatsningar

Linköping ska bli klimatneutralt till 2030. Nu erbjuds företag klimatcheckar för att uppmuntra till innovationer. Bild: VISIT LINKÖPING

LINKÖPING (LT)

Takten behöver ökas om Linköping ska kunna bli klimatneutralt till 2030. Ett sätt är att erbjuda små och medelstora företag att söka checkar för att testa innovationer inom klimat-… och energiområdet.

Satsningen på klimatcheckarna är en del av projektet Klimatneutrala Linköping 2030. Checkarna är på 20 000 kronor och det finns tio checkar per år att söka under perioden 2022-2024. Samma företag kan maximalt ansöka om två checkar per år. Pengarna ska användas för en teknik, produkt och/eller tjänst som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Testerna ska utföras i Ebbepark eller i Vallastaden.

Mats Appel, delprojektledare för Klimatneutrala Linköping, säger att satsningen ska göra det möjligt för till exempel mindre företag och startups som är verksamma inom klimat- och energiområdet att testa sina innovationer.

– Checkarna kan bidra till att de tar steget att göra en testkörning i verkliga livet. Då kan de se om idén fungerar och göra en utvärdering. Och det handlar alltså inte bara om tekniska produkter utan också om tjänster som påverkar beteenden och skapar sociala förändringar.

Bland kraven på de sökande kan man läsa: sökande företag har max 249 helårsanställda, testet ska påbörjas senast inom tre månader efter beviljad ansökan och Kommunen kommer endast att godkänna sökanden som är godkänd för F-skatt och redovisar och betalar skatter och avgifter och inte har några skulder hos Kronofogden. Varje testbäddscheck kräver en egen ansökan och i ansökan ska det anges vad bidraget ska användas till. Ansökan sker löpande och det är försttill- kvarn principen som gäller.

Kommunala bolag och förvaltningar kan inte vara sökande och mottagare av bidrag. De kan däremot vara samarbetspartners i testerna. Även Linköpings universitet, Rise och/eller Campushallen kan vara samarbetspartners.

Testerna ska ingå i och redovisas som en del av projektet Klimatneutrala Linköping 2030. Linköping kom med som en av de 14 nya städerna i våg 2 och totalt ingår 23 kommuner i Klimatneutrala städer 2030. Tillsammans ska de öka takten i klimatomställningen.
– Vi delar erfarenheter mellan städerna. En del jobbar med liknande saker som oss, en del jobbar med andra saker, säger Mats Appel.

I Linköping leder kommunen arbetet och ska i samarbete med näringslivet, universitetet och civilsamhället få ner halterna av växthusgaser till år 2030.

Linköping har sedan tidigare målet att uppnå koldioxidneutralitet år 2025. Målet för Klimatneutrala städer 2030 är att minska även andra växthusgaser. Det är ett initiativ av innovationsprogrammet Viable Cities. Programmet genomförs med stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet.
– Det omställningsarbete som vi gör tillsammans inom Viable Cities är otroligt viktigt, och ger ringar på vattnet både här i Sverige och i EU. Därför är det mycket glädjande att kunna välkomna ytterligare 14 städer som tillsammans med de tidigare nio banar väg för framtidens hållbara städer, säger Robert Andrén, generaldirektör vid Energimyndigheten.

Satsningen är Sveriges hittills största på klimatomställningen i städer, med en total budget om över 200 miljoner kronor. Olga Kordas, programchef Viable Cities, betonar att uppväxlingen betyder mycket för arbetet framåt.
– Många av de här städerna har redan kommit imponerande långt i klimatomställningen. Nu måste vi hitta nya arbetssätt så att de lösningar som finns kan omsättas snabbt och av fler. Vi har inte tid att prata längre – nu måste vi göra, göra, göra, säger hon.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share