Klyftan ökar alltmer

Miljödebatten stimulerar till att handla svenskt

Anders och Ulf Hansson deltog i samtalen med stort engagemang och kunnighet.

MJÖLBY (LT)

Vid mötet 14 januari med Skänninge Mjölby LRF-avdelning var Peter Borring inbjuden. Ett stort antal medlemmar hade infunnit sig och akt-uella frågor diskuterades. Peter Borring, LRF ordförande i Östergötland, är en uppskattad föreläsare och många aktuella ämnen ventilerades…

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN HANS BLOMBERG

Share