Kommundirektör på riktigt

Jenny Nolhage vill samverka och lyfta Ödeshögs styrkor

Jenny Nolhage längtade tillbaka till Östergötland. Nu går hon från tillförordnad till ordinarie kommundirektör i Ödeshög.

ÖDESHÖG (LT)

Kommunen har fått en ny ordinarie kommunchef. Eller kommundirektör som det numera ska heta. Efter kanslichef Henry Tobell och kommuncheferna Tage Dalteg, Henrik Hendeby och… Ingmar Unosson kommer nu Jenny Nolhage på posten som Ödeshögs kommuns främste tjänsteman.

De tre först nämnda har haft jobbet länge, Henry i 15 år och de andra två i åtta respektive elva. Jenny kan se fram emot en bra period i Ödeshög. Hon har börjat jobbet som vikarierande och tillförordnad för att efter knappt tre månader, när hon och kommunen kunnat känna på varandra, nu bli ordinarie kommundirektör i Ödeshög.
– Ett bra sätt att komma in i ett nytt jobb, att få pröva på under några månader. Bra för båda parter, säger Jenny när Länstidningen träffar henne.

Vi sitter ensamma i Riddarsalen, den lokal som i vanliga fall rymmer alla kommunfullmäktiges ledamöter, åhörare och tjänstemän. Jenny berättar att hon är uppvuxen i Skåne, en dialekt som hon inte har burit med sig, och utbildad i det sociala omsorgsprogrammet, en väg som inte finns längre.

Jenny har en varierande erfarenhet av arbetslivet. Hennes yrkesbakgrund är framförallt i kommunal socialtjänst. Hon har bland annat arbetat med funktionshindrade, projektarbetat på Linnéuniversitetet i Växjö för att koppla ihop forskning och jobb och varit kommunchef i Sala kommun.

När kärleken bor i Kisa blir Jenny socialchef i Ydre. Senast kommer hon från en tjänst som konsult inom krisberedskap och totalförsvar.

Den nya kommundirektören har arbetat på alla nivåer. Det tycker hon ger bra erfarenhet till det jobb som hon har nu. Det är lärorikt att jobba i en liten kommun. Lokalt engagerade människor arbetar för att hitta lösningar. Man förväntar sig inte att någon annan gör det, konstaterar hon.

Under Jennys tid i Sala inträffar den stora skogsbranden. Det går inte att gå förbi den. Man kan samtidigt se hur samhället har tagit vara på den erfarenheten. Ett stort ansvarstagande och lojalitet och efteråt lära och öva och få händelser av detta slag att fungera bättre.

Jenny trivs i Sala. Ändå vill hon tillbaka till Östergötland. I dag bor familjen i Boxholm där hennes man har växt upp. Hon säger sig vara en naturmänniska och går gärna med sina hundar i skogen. Shopping är däremot inget för Jenny.

Fördelar med att bo eller inte bo i den kommun där man är kommundirektör?

Både och, svarar Jenny. Det är en fördel att ha ögon utifrån. Samtidigt kan man tappa lokalkännedomen. Den har å andra sidan de förtroendevalda. Det är en fördel med politiker som har kontakt med människorna och deras vardag och vet hur de har det. Här är också byalagen jätteviktiga.

Jennys vardag är möten – interna med chefer, fack, politiker och med andra. Det kan vara svårt att styra sin tid själv. Ibland sätter Jenny streck i almanackan för planeringstid för att kunna göra ett bra arbete. För en kommundirektör är gränsen mellan jobb och fritid flytande. Resan hem kan bli en tid att tänka färdigt.

Den som kommer utifrån ser det som finns. Den infödde ser gärna det som fanns. Här finns butik för skor, kläder, konditori med glutenfritt bröd, fisk. Se det vi har!
– Hur många kommuner har en fiskaffär, undrar Jenny.

Att vara kommundirektör är ett fantastiskt roligt jobb, tycker Jenny. Hon gillar att arbeta med bredden, att få till kopplingarna mellan olika delar i organisationen. Att verka tillsammans för Ödeshögs utveckling, lyfta det som är bra. Förstå. Se vad som är styrkorna. Få en positiv bild. Se vad som gör att man trivs. Locka hit nya invånare.

Om du får ändra fritt i Ödeshög?
– Då vill jag ändra nerskrivningskraven för nya fastigheter. Nuvarande krav gör det svårt att låna pengar till husbygge. Det gör det svårare för Ödeshög att växa.

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share