Kommunen vill nå Kindas unga

Ny app ska informera gymnasieelever och unga vuxna

Appen Ung Kinda lanserades veckan efter höstlovet och innehåller både användbar information och en möjlighet att påverka kommunen. Bild: FRITIDSGÅRDEN KINDA

KIndA (LT)

– Fritidsgården har ett uppdrag att jobba med ungdomsdialog. Vi har lätt att ha kontakt med ungdomar på högstadiet, men vi har haft lite svårt att nå unga vuxna. Då föddes idén… om att skapa en app, eftersom ungdomar till mycket stor del lever på sina mobiler.

Det berättar Märit Björk, fritidsgårdschef i Kinda i samband med att appen Ung Kinda lanserades veckan efter höstlovet.

Märit Björk har i sin roll som kommunens fritidsgårdschef funnits med i olika sammanhang för att skapa dialog mellan kommunen och ungdomar. Det har bland annat skett i form av ett ungdomsråd där ungdomar har kunnat föra fram synpunkter och påverka på olika sätt. Men det har inte varit helt lätt att nå unga vuxna i synnerhet.
– Vi når högstadieungdomar i och med att alla finns samlade på ett ställe, Värgårdsskolan, men när de börjar på gymnasiet så försvinner de iväg åt olika håll och vi har inte haft något forum för att nå dem, berättar Märit Björk och fortsätter:
– Ungdomar till stor del lever sina liv på mobiltelefoner, men vi vet att de inte i första hand går in på kommunens hemsida. Då föddes idén om att skapa en app för 13-25-åringar där de kan hitta information och möjligheter att påverka.

Resultatet är appen Ung Kinda som nu finns för nedladdning på App Store och Google Play. Den har tagits fram i samarbete med ungdomar, men processen blev inte riktigt som Märit önskat.
– Nej, det kom en pandemi emellan, så de fysiska möten vi hade tänkt ha med gymnasieungdomar gick inte att genomföra. Så det är mest högstadieelever som varit med och talat om vad de vill att appen ska innehålla.
– Vi har också haft kontakt med bland andra skolhälsovården och LärCentrum.

När man öppnar appen kan man välja mellan sex olika områden – Fritid, Jobb & Plugg, Hur mår du?, Påverka, Notiser och Kalender. Under rubriken Fritid finns information om fritidsgården, kulturskolan, bibliotek, föreningar med mera. Under Jobb & Plugg finns bland annat högstadiets klassbloggar. Information om studieteknik, studie- och yrkesvägledning, feriearbete och länk till Arbetsförmedlingen. Rubriken Hur mår du? ger tips om vart man kan vända sig om man har behov av att prata med någon, till exempel Råd & stöd i Kinda, Ungdomsmottagningen, Tjejers rätt i samhället och Killfrågor. Klickar man på Påverkan hittar man länkar till Fritidsgårdens tipslåda, Värgårdsskolans elevråd och Så kan du påverka i kommunen. Notiser är nyheter som läggs upp och i Kalender listas det som händer i Kinda.
– Appen innehåller både information och tips och kontaktformulär. Det är vi som jobbar på fritidsgården som håller ihop det hela och nästa steg nu är att se till att hålla appen levande och relevant. Vi har presenterat den på fritidsgården och vi har delat ut flygblad till gymnasieelever vid bussarna i Kisa och Rimforsa.
– Vi ser att en hel del redan har laddat ner appen, och jag hoppas att ungdomarna ser den som en bra möjlighet att hitta information som är viktig för dem och att den hänger med när de börjar på gymnasiet, avslutar Märit Björk.

Text: JAN HULTMAN

Share