Kopparnätet – tid att ta farväl

Mobiltäckningen på landsbygden undersöktes i trakten av Stjärnorp av Centerpartiet den 25 september 2009. Numera är det gott om master och man kan betydigt enklare använda trådlös telefoni och internet, men på flera platser varierar täckningsgraden fortfarande nästan meter för meter. Bengt Walla illustrerar en vanlig situation.

Numera är det gott om master och man kan betydigt enklare använda trådlös telefoni och internet, men på flera platser varierar täckningsgraden fortfarande nästan meter för meter. Bengt Walla illustrerar en vanlig situation.

LINKÖPING (LT)

Det har aviserats sedan länge att kopparnätet kommer tas bort och TeliaSonera har börjat med detta. Nu kommer nio telestationer på landsbygden i Linköpings kommun att försvinna till den 31 mars 2017. Alternativa lösningar finns. Genom Linköpings kommuns hemsida meddelas att TeliaSonera AB har informerat kommunen om sin avsikt att fram till den beräknade övergången den 31 mars 2017 avveckla kopparnätet vid nio telestationer. Det här berör 480 landsbygdsbelägna hushåll och företag. Orsaken till avvecklingen anges vara höga kostnader, bristande tillgång till reservdelar och ökade behov av bredbandskapacitet hos kunderna. TeliaSonera kommer erbjuda mobila lösningar för telefoni och bredband. Text och bild: BO BÄCKMAN Fortsättning publicerad i papperstidningen 160520

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share