Kriserna kräver mer samarbete

Fredsprojektet EU står inför ett vägskäl

Tack vare EU kan vi resa fritt, arbeta och studera var vi vill och handla över gränserna. Många tar detta för givet, men det har varit en lång och mödosam process för generationerna före oss att skapa detta öppna Europa. EU är en seger för demokrati, frihet och öppenhet…

Kjell Fransson (L) Gruppledare Motala

Share