KU-granskning och misstroendeomröstning

De senaste veckorna har varit dramatiska i svensk politik. En stor säkerhetsskandal har rullats upp, Alliansen har krävt att tre ministrar ska avsättas av riksdagen och två av dem har i stället avgått. Fortfarande kommer nya avslöjanden nästan varje dag. Jag har kallat riksdagens konstitutionsutskott till ett extra sammanträde den 17 augusti för att inleda konstitutionsutskottets granskning av skandalen. Eftersom KU ska granska händelserna i detalj vill jag inte föregripa utskottets arbete genom att skriva alltför mycket om de konkreta händelserna inom Transportstyrelsen och hur regeringen reagerade på detta. Låt mig i stället sätta in det extra sammanträdet i ett sammanhang. Varje år brukar KU få in 20 – 40 anmälningar från riksdagens ledamöter mot enskilda statsråd med påståenden om att en viss minister har brutit mot lagar, praxis eller andra regler som styr regeringsarbetet. KU utreder dessa anmälningar och det är ett omfattande arbete. Utredningsarbetet börjar med att en tjänsteman vid KU:s kansli skriver en promemoria om ärendet – vad gäller anmälan, vilka lagar och andra föreskrifter finns på området i fråga, hur har KU bedömt liknande fall tidigare och annan bakgrundsinformation. Andreas Norlén (M) Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet Fortsättning publicerad i papperstidningen 170804

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share