Kunskap i svenska för medborgarskap

I veckan presenterade Moderaterna en rad förslag som går ut på att öka kraven på nyanlända att lära sig svenska. Goda kunskaper i svenska språket är en nyckel till integration i Sverige. Omfattande forskning visar att språket är särskilt viktigt för att bli en del av ett nytt land. Goda språkkunskaper handlar inte minst om möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden och ordna egen försörjning.

Språket är också väsentligt för individens möjligheter till demokratisk delaktighet, vilket bland annat har konstateras av 2013 års Medborgarskapsutredning. Förutsättningarna att utöva de rättigheter som är kopplade till medborgarskap, såsom rösträtt i riksdagsval, förbättras avsevärt om man behärskar svenska och därmed till exempel kan följa den allmänna debatten.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ord – förande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180119

Share