Kvinnors och mäns attityder till beredskap

Kvinnor svarar i större utsträckning än män att de ändrat uppfattning i synen på hemberedskap under den pågående pandemin och tycker att den har blivit viktigare.

Under den pågående pandemin har MSB bett undersökningsföretaget Attityd göra en utvärdering av hur människors syn på det egna ansvaret, hemberedskap och kriser har påverkats.

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share