Landsbygdsdebatt i Klockrike

Göran Gunnarsson, till vänster, och Jan-Ove Larsson (till höger) fick svara på en del frågor rörande skolskjuts och kollektivtrafik. I mitten Niklas Rudberg, Lina Handberg och Camilla Egbert.

Försenad debatt hölls i kyrkan

KLOCKRIKE (LT)

Så äntligen blev debatten om landsbygds- och skolfrågor av. Den skulle hållits före jul i Godegård, men avbröts i sista stund av vaga orsaker. Tack vare att Borensbergs pastorat ställde upp och upplät Klockrike kyrka, kunde man förlägga debatten dit. Kyrkan fylldes snabbt av tillresta landsbygdsbor en kväll i slutet av januari.

De som svarade på frågor var Camilla Egbert, kommunstyrelsens ordförande och Niklas Rudberg, bildningsnämndens ordförande båda S, samt Caroline Unéus oppositionsråd (M) och Mark Henriksson ledamot i bildningsnämnden även han från M.

Share