Lantbruksfastighet i Hummelstad

GTSsid19 Här finner man bra ekonomibyggnader samt ett skifte om 87 hektar där 40 utgörs av inägomark och 39 av produktiv skogsmark med en medelbonitet på 7,9. Allt med ett vackert läge vid Långsjön. Välkommen till Mjöltorp 1:3 som är veckans Gård till salu. Den som har ögonen och sinnena öppna kommer finna att Västerviks kommun, inte bara tätorten och skärgårdssidan, har många sköna och intressanta platser att uppleva. Lite längre inåt fastlandet finner man såväl natursköna områden som platser med en fascinerande historia. Mellan sjöarna Långsjön och Kogaren, intill den gamla vägen med anor som landsväg mellan Västervik och Vimmerby ända tillbaka till 1500-talet, finns en av de här vackra platserna. Den heter Hummelstad. Enligt uppgifter från byalaget har platsen fått sitt namn efter kung Humble. Han var en hunnerkung och han lär vara begravd tillsammans med svärsonen i de gravrösen från 500-talet som är belägna på vandringsleden mot Nyckelberget. En mil söderut finner man kommunens tredje största ort, Ankarsrum, som är en välkänd bruksort. Ankarsrums bruk startades redan 1655. Här tillverkades gjutjärnsgods, spisar och badkar. Hanteringen av järn på orten upphörde 1977. Det är just Ankarsrum som kan vara en bra startpunkt för att hitta veckans gård. Man svänger av norrut mot Hummelstad från väg 40 nära orten. Väl i Hummelstad svänger man ännu en gång norrut efter bron. Sedan är det bara en kilometer kvar. Här vid Långsjöns nordvästra strand är kulturlandskapet uppbrutet i öppen mark och partier med skog. Det är vackert och inspirerande. Fastigheten har en så kallad högbyggd mjölkladugård som är anpassad efter totalt 42 möjliga koplatser samt rekrytering. Byggnaden och tillhörande anläggningar ger bra förutsättningar för såväl fortsatt som utvecklad drift. Här finns en körbar loftgång på skullen, skraputgödsling i ladugården, två gödselbrunnar med en total kapacitet om 1 400 kubikmeter och en kallufttork med plats för 40 ton spannmål och dessutom 100 ton i övriga fickor. Djuren utfodras med rälshängd fodervagn. En praktiskt fördel är att en tippgrop för spannmål, silo och spannmålskross ligger samlat vid foderberedningen. Omkring ladugården finns en 1 300 kvadratmeter stor gjuten platta. Nuvarande ägare har här förberett för att kunna inhysa 30 stycken amkor, alternativt övrig rekrytering. Intill finns två stycken plansilo med en kapacitet på 432 kubikmeter. Utöver ladugården finns en mindre byggnad med en gårdsverkstad. I den finns också två hästboxar med en takhöjd på 2,7 meter. En del av byggnaden är avsedd som ligghall för utegångsdjur. Arealen är totalt 87 hektar. Av den utgörs 40 av inäga. Det finns 39 hektar produktiv skogsmark. Skogsbruksplanen anger ett virkesförråd om 4 000 skogskubik och en medelbonitet om 7,9. Jakten är för närvarande utarrenderad till 1 juli nästa år varefter den blir fri för köparen. På Västerviks kommuns hemsida finns en trevlig del i beskrivningen av kommunens orter. En person från området ger med några ord sin bild av bygden. Så här sägs det om Hummelstad: ”Vi har valt Hummelstad för sitt vackra läge vid Långsjön med skog och sköna omgivningar inpå knuten. Hummelstad har ett centralt läge med bra pendlingsavstånd till Västervik, Vimmerby, Gamleby, Ankarsrum, Gunnebo och resten av världen.” Text: BO BÄCKMAN

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share