Lärorikt år för Boxholmsteamet

Färre hyrläkare på vårdcentralen – Elin Granath ser ljust på framtiden

Ett glatt och sammansvetsat team som liksom alla inom vården haft ett år av utmaningar. Men framtiden för Boxholms vårdcentral ser ljus ut.

BOXHOLM (LT)

Elin Granath har varit chef för Vårdcentralen Boxholm i två år. Det här året har inneburit stora påfrestningar på vården. Men Elin och hennes medarbetare har klarat utmaningarna bra och fått nya lärdomar. Och efter en tid med många hyrläkare glädjer man sig nu åt en bättre läkarsituation framöver.

Elin tar emot i sitt tjänsterum på vårdcentralen. Hon är lugn och avslappnad och har nära till skratt och av hennes dialekt att döma är hon inte från Östergötland.
– Jag är från norra Skåne men det är en hel del år sedan jag flyttade norröver. Min plan var att jag skulle bli polis, sjuksköterska hade jag aldrig tänkt mig, säger Elin och skrattar. Men min filosofi är att våga testa så jag sökte och kom in på sjuksköterskeutbildningen i Umeå. Jag läste också sociologi, något som intresserar mig mycket.

Då och då under samtalet kastar Elin en blick på dataskärmen.
– Vi arbetar i ett team här och täcker upp för varandra när det behövs, så jag behöver vara uppmärksam på vad som händer, säger Elin. Jag är chef men också sjuksköterska.

2012 flyttade Elin och hennes sambo till en gård som ligger i närheten av sjön Sommen och som tillhört Elins farmor. Elin hade lång resväg eftersom hon arbetade som sjuksköterska på lasarettet i Motala.
– Efter en tid i Motala sökte jag en tjänst som ELSAsköterska, vilket innebär en allmäntjänstgöring för legitimerade sjuksköterskor i Motala och Linköping. Som ELSA-sköterska får man en möjlighet att bredda sina kunskaper och sin erfarenhet. Det sker genom en kombination av kompetensutveckling, mentorskap och allmäntjänstgöring i block på sex till tolv månader. Efter att jag hade arbetat inom många olika områden på sjukhuset ville jag testa primärvården i Motala. När det sedan 2017 blev en tjänst ledig här i Boxholm var jag snabb att söka den och blev jätteglad när jag fick den. Jag hade hört så mycket positivt gällande arbetssättet på Boxholms vårdcentral.

Elin säger att hon tycker om att lösa problem tillsammans i en arbetsgrupp.
– Jag vill utveckla och hitta lösningar tillsammans med medarbetare och alltid med målet att ge bra vård.

2018 blev chefsjobbet på vårdcentralen i Boxholm ledigt och Elin sökte och fick tjänsten.
– Det är mitt första chefsjobb, men eftersom jag har så fantastiska kollegor och medarbetare här så vågade jag söka. Den tidigare chefen blev årets vårdchef 2018 och vi hann arbeta i ett år tillsammans, jag lärde mig mycket av honom. Bland annat startades 2017 ett hälsoprojekt för medborgarna tillsammans med kommunen. I projektet, som fortfarande pågår, utbildades bland annat flera hälsoguider. En hälsosamordnare arbetar med projektet en dag i veckan och det är Hälso- och sjukvårdsnämnden som finansierar det.

Som chef är det viktigt att vara engagerad och ge medarbetarna förutsättningar till att göra ett bra jobb, konstaterar Elin.
– Jag är inte en person som flyr problemen utan blir snarare mer motiverad. Att skapa ett bra arbetsklimat är jätteviktigt. Mitt motto är att vi gör det tillsammans. Det här året har vi verkligen fått bevis för att vi har ett bra samarbete. Genom pandemin har vi lärt oss att ta snabba beslut, gå över gränser och ta hjälp när det behövs.

Boxholm, Vadstena och Ödeshög samarbetar i TeleQ för att hjälpas åt i det dagliga arbetet.
– TeleQ är den tjänsten vi har för att ringa upp personer som hör av sig till Vårdcentralerna. Är det mycket att göra på en Vårdcentral så strävar vi mot att hjälpas åt.

Något som Elin och hennes medarbetare glädjer sig över särskilt är att det nu finns två fasta läkare i Boxholm samt en ST-läkare från och med nästa år.
– Det är inte optimalt att ha hyrläkare, menar Elin, men det är svårt att få in fasta läkare. Från nästa år kommer vi att ha en mer stabil läkarsituation om allt faller på plats. Förutom de tre fasta tjänsterna kommer två ATläkare att tjänstgöra hos oss periodvis. Vi har också en hel del studenter som vill göra sin praktik hos oss. Många som har gjort sin praktik här har varit väldigt nöjda med sin placering och det är fin PR för verksamheten.

När det gäller coronapandemin tycker Elin att Boxholm har klarat sig relativt bra.
– Vi är framförallt tacksamma för att ingen smitta hittills har tagit sig in på äldreboendet. Jag vill poängtera att det är viktigt att söka vård om man har besvär eller mår dåligt. Rädslan för smitta ska inte vara ett hinder. Det är vår uppgift att göra den medicinska bedömningen om patientens tillstånd. Man kan känna sig trygg att söka vård, vi har utarbetade hygienrutiner samt rutiner för separerade flöden.

Något som dock oroar Elin och hennes medarbetare är att den psykiska ohälsan i samhället ökar.
– Det är många som mår dåligt av olika skäl på grund av pandemin.

På vårdcentralen arbetar totalt 20 personer. Elin återkommer till att hon och hennes medarbetare lärde sig mycket om pandemin under den första vågen. Erfarenheter som de har nytta av nu.
– Det här året har vi verkligen fått bevis på att vi är ett bra team som kan samarbeta och vara flexibla när det krisar och det känns väldigt bra. Vi kan inte påverka den här pandemin, men vi kan påverka hur vi förhåller oss till situationen.

Elin samlar arbetslaget till en gruppbild.. Det blir en hel del skratt och kommentarer. Humor och skratt är särskilt viktigt i en svår tid och det verkar man ha tagit till sig på den här arbetsplatsen.

Text och bild: GEN LARSSON

Share