Lekplatsbyggare

En lekplats är en arbetsplats för barn och ska förstås vara säker. Sixten Holmberg och Liam Hägerström i klätterställningen vid Fridtjuv Bergskolan. Tyvärr minskar antalet lekplatser i vårt land. I första hand läggs resurserna på de större cetralorterna och i många kvarter väljer man ofta att ta bort dem helt.

En lekplats är en arbetsplats för barn och ska förstås vara säker. Sixten Holmberg och Liam Hägerström i klätterställningen vid Fridtjuv Bergskolan.

ÖDESHÖG (LT)

Barn ska ha möjlighet att leka, de ska både ha riktiga leksaker inne och en bra utemiljö. En del har en natur att leka i men för många är det en lekplats med tillverkade redskap som gäller. För dessa finns numera standardregler för att begränsa risken för olycksfall. I Hästholmen bor Jan och Irène Asph och de arbetar med just lekplatser och i Ödeshögs samhälle har deras företag Lekplatsbyggarna sitt kontor och sitt lager. Jan är en av knappt hundra certifierade besiktningsmän på området och han sitter med i svenska SIS tekniska kommitté 379, som arbetar med reglerna. På Europanivå bestäms de i CEN (Comité Européen de Normalisation), en organisation som visserligen har sitt säte i Bryssel men som inte ligger under EU. Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM Fortsättning publicerad i papperstidningen 151030

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share