Lena vill lyfta kulturen i Mjölby

Kulturstrategen: ”Mjölby har verkligen potential”

Lena Lindgren har mycket att sätta sig in som ny kulturstrateg i Mjölby.

MJÖLBY (LT)

Lena Lindgren kommer närmast från Östergötlands museum. Hon har stor erfarenhet av kulturfrågor med både en teoretisk och praktisk bakgrund. På universitetet i Linköping skaffade hon sig en fil kand på kulturvetarlinjen med inriktning på konstvetenskap. Efter 20 år i museivärlden har hon bland annat erfarenhet från Norrköping, Katrineholm, Jönköping, Linköping och nu Mjölby.

– Det är bättre att jobba i små kommuner och det är roligt att komma till Mjölby. Jag har märkt att ofta går det att få ett minst lika spännande kulturliv här som i Stockholm. Mindre orter kan göra fantastiska saker men sällan hittar de stora mediedrakarna hit. Därför är det lätt att kulturlivet i mindre städer glöms bort. Det skulle jag vilja göra något åt tillsammans med alla krafter som finns i kommunen, betonar Lena.

Lena vill lyfta fram alla eldsjälar som finns överallt i kommunen. Det ideella arbetet dessa utför gör henne imponerad. Hon trycker särskilt på hur viktigt det är att samarbeta och dela erfarenheter med varandra. Det någon kan kanske inte andra kan och så hjälper man varandra och det blir ett framgångsrikt utbyte.

Kulturfrågor har det risigt på många sätt och ofta fattas pengar men Lena är optimistisk.
– Vi har skapande skola, kulturskola och bibliotek, platser där intresset för kultur kan utvecklas. Det är viktigt att nå barn och unga samt uppmuntra dem i deras eget skapande. Många sitter säkert hemma och utvecklar ett kunnande, men har ingen att dela intresset med. Då gäller att även hitta platser att träffas på utanför det traditionella. Jag tänker exempelvis på den digitalt producerade musiken. Var finns den? kommenterar Lena.

Uppmuntrande är att det numera finns kultur på recept som kan vara likvärdigt med medicin. Kultur för äldre är ett område där behov finns. I Mjölby finns ju mötesplatsen Zenit där seniorer möts och delar olika kulturevenemang. Lena ser verkligen potential inom många områden.
– Ja visst finns möjligheter och kommunen kan i samarbete stödja många projekt, tillägger Lena.

Vilka är de områden då som du ser fram mot att utveckla?
– Jag vill gärna lyfta dansen, rockmusiken som sagt och så längtar jag efter att skapa en utbildning i att göra film. Många ungdomar filmar med sina telefoner men att göra en sammanhängande film är något annat, påpekar Lena.

Hon lanserar även idén med kulturlotsar som har prövats i Finland med gott resultat.
– Jag tror att det ofta finns en tröskel att komma över när man ska gå till ett kulturevenemang man inte är van vid. Man upplever att alla är bekanta med varandra och då känner man sig utanför. Idén är att utbilda kulturlotsar och genom att boka dem kan man få hjälp i början. På det sättet kan fler våga pröva kultur vilket annars inte blir av, berättar Lena.

Den tanken ligger väl i linje med Lenas syn på kultur. Hon vill inte att det ska vara trösklar att komma över och själv vill hon vara en sambandscentral mellan olika aktörer.
– Som spindel i nätet vill jag skapa kontakter och jag vill ge råd och hjälp efter min förmåga, blir Lenas slutord.

Text och bild: BIRGITTA WIDÉN BLOMBERG HANS BLOMBERG

Share