Levandegör historien

Gustaf Staaf, Matilda Martinsson, Tim Pantzar, Sam Gustafsson och William Nyberg ägnar dagen åt studier i Landsarkivet.

Lysingskolans elever forskar vid källan

Ödeshög (LT)

Eftersom den 27 januari i år är en skolfri lördag minns eleverna i Lysingskolan förintelsen dagen innan. För fjorton elever i årskurs nio startar det dock långt tidigare. Som brukligt sedan sex år tillbaka reser en utvald skara till Kraków i Polen för att uppleva stadens äldsta historia, det judiska livet, gettot och lägren i Auschwitz. Denna dag börjar med…

Share