Linköping samlar sina kulturarv

Förslag täcker allt från Domkyrkan och SOF till Stafsäter glass

Många har föreslagit Gamla Linköping som kulturarv.

LINKÖPING (LT)

Vad ska egentligen räknas som Linköpings kulturarv? Just nu pågår en insamling av förslag där bidragen täcker såväl personer som byggnader och mer abstrakta saker som “öppenhet”.

Insamlingen av kulturarv ingår i EU-projektet Part Her, och poängen är att det handlar om Linköpingsbornas egna tankar kring vad som är stadens kulturarv och inte något som dikteras uppifrån. På Part Hers hemsida kan man läsa:
“Projektet ger dig möjlighet att dela med dig av vad du anser karaktäriserar din stad; det kan vara ett monument, en tradition, en symbol, en byggnad, en naturtyp, en maträtt eller till och med en traditionell festhögtid. Ditt bidrag kommer att bidra till att identifiera de företeelser som skapar din stads kulturella identitet och ger en känsla av tillhörighet”.

Samma typ av insamling som i Linköping sker i ytterligare fem europeiska städer. Insamlingen kommer att utgöra en minnesbank för de kulturarvstillgångar som finns i städerna som deltar i EUprojektet. För Linköpings del innebär det ett ovärderligt underlag i stadsplaneringen och resultatet kan också användas som underlag till fördjupning i hur olika platser används och vad som blir viktigt att bevara och förmedla i framtiden.

Dokumentationen av kulturarvet samlas in via en digital plattform, där vem som helst kan lämna sitt bidrag.
– Just nu har vi fått in cirka 150 bidrag. När man läser and ras bidrag är det lätt att bli inspirerad och vilja dela med sig av vad som är viktigt för just mig. Det är en stor variation i de inkomna bidragen, precis som vi hoppats på, och det har kommit in saker som vi inte väntade oss, vilket är just det som projektet handlar om, det vill säga att omforma vad som är ett kulturarv i staden, säger Hanna Wihlborg, intendent i Gamla Linköping och en av samordnarna av projektet i Linköping.

Hon fortsätter:
– Eftersom vi har haft riktade insatser i Ljungsbro, Malmslätt och Ryd är många bidrag från dessa områden, men vi vill nu gärna ha in fler bidrag även från andra områden för att få en så komplett bild som möjligt.

Variationen på bidragen är minst sagt stor. Många har lyft fram klassiska sevärdheter som Gamla Linköping, Domkyrkan, Trädgårdsföreningen och Stångån. Andra vill hylla studenttraditionen med Nolle-P, Bonnkapälle och Studentorkesterfestivalen. Men bland de inskickade bidragen återfinns verkligen det mesta mellan himmel och jord: plaskdammen i Johannelund, innerstadens torg, eklandskapet, Vinterljus, den östgötska dialekten, Stadsbiblioteket, minigolfbanan i Valla, småstadskänslan och Folke Filbyter.
– Vallarondellen är viktig för att alla åker i den, den är viktig för studenterna, den är speciell på så vis att man inte ser den typen av rondell överallt. Bevara denna!, skriver en person.

En annan bidragslämnare är mer fri i tanken och tycker att konceptet att “Alltid komma i tid” är något som kännetecknar Linköping.
– Jag tänker att det är viktigt för oss ”svenskar” att passa tider. Det blir väldigt påtagligt när vi stöter på andra kulturer där tiden är mer flytande. För mig känns det som ett ärvt beteende vi har med oss utan att vi egentligen tänker på det till vardags. Ett kult urarv helt enkelt.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share