Liten skörd av matpotatis

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 523 500 ton. Årets totalskörd är på samma nivå som 2006 och 2007 års rekordlåga totalskördar och innebär en minskning med 5 procent jämfört med 2014. Orsaken är främst att den odlade arealen matpotatis minskat, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Västra Götalands län har uppemot 10 procent lägre totalskörd av matpotatis. Den främsta orsaken är att odlingsarealen har minskat. Norrbottens län och Västerbottens län har 36 procent respektive 22 procent lägre totalskörd jämfört med fjolåret. Fortsättning publicerad i papperstidningen 151211

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share