Litterära fynd i en hemlig låda

Linköpings stifts- och landsbibliotek bjöd in till föreläsning

Bibliotekschef Marie Sääf tar emot lådan och lovar att förvalta dess innehåll väl – särskilt för framtida forskning.

LINKÖPING (LT)

Tisdagen den 6 februari samlades ett stort antal intresserade på Linköpings stifts- och landsbibliotek för att lyssna när Martin Kylhammar, professor och författare, berättade om boken ”Ett hemligt liv”. Boken som innehåller aldrig tidigare känd kunskap om den långa relationen mellan Verner von Heidenstam och Kate Bang.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN

Share