Lodjur får jagas i hela länet

Fyra lodjur får fällas i Finspångs jaktområde

För första gången gäller 2002 års licensjakt på lodjur hela Östergötlands län. Bild: MARKUS  WITTMANN/PIXABAY

FINSPÅNG (LT)

För första gången tillåts licensjakt på lodjur i hela Östergötland. Vid nästa jakt får högst tio djur skjutas, fyra i norra delen och sex i den södra.

Länsstyrelsen i Östergötlands län fattade i förra veckan beslut om licensjakt för lodjur under perioden 1-31 mars 2022. Jakten blåses av när antalet tillåtna djur har skjutits.

Detta är första gången som det får jagas lodjur i hela Östergötland. Tidigare delades jakten så att bara delar av Ydre var del av licensområdet.

Enligt inventeringsresultatet för perioden 2021/2022 skedde 14 föryngringar. I den långa loppet är föryngringsmålet sju föryngringar. Med 14 föryngringar beräknas antalet lodjur i Östergötland till närmare 80 djur. Inventeringen visar att det finns 14 familjegrupper i länet med en koncentration i de sydvästra delarna.

– Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl i Östergötlands län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, säger Fredrik Näsman, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland, i ett pressmeddelande från länsstyrelsen.

Länet är uppdelat i sex jaktområden som tillsammans får skjuta tio lodjur. Det norra området omfattar delar av kommunerna Motala, Finspång, Linköping och Norrköping.

Det södra området ligger i delar av Kinda, Ydre, Boxholm, Mjölby och Linköping.

I Sverige beräknas antalet lodjur till uppemot 1 250 djur och antalet individer är därmed över referensvärdet för ett gynnsamt bevarande av arten.

Text: ANN SOFIE FREDRIKSSON

Share