Lutfiskakademin stöder Barndiabetesfonden

Forskningen om typ 1-diabetes viktigare än man kan tro

4 000 kronor, vakuumpackade i sann lutfiskakademis anda överlämnades till professor Johhny Ludvigsson av lutfiskakademins president Thomas Stensson.

LINKÖPING (LT)

Östergötlands lutfiskakademi stöder kampen mot typ 1-diabetes genom att donera till Barndiabetesfonden. Professor Johnny Ludvigsson är ordförande i fonden och var… inbjuden gäst på akademins högtidsmiddag.

Till Östergötlands lutfiskakademis högtidsmiddag kom två speciellt inbjudna gäster. De var Carl Fredrik Graf, landshövding, och professor Johnny Ludvigsson som är ordförande i Barndiabetesfonden.

Under kvällen välkomnades hedersgästen landshövdingen även som hedersledamot. Detta efter att han, enligt traditionen, svurit eden med högra handen på en torkad långa och mottagit sin kraschan runt halsen.

Lutfiskakademin stöder kam pen mot typ 1-diabetes. Man skänker 20 kronor till Barndiabetesfonden för varje såld bok akademins Boken om lutfisk. Pandemin bromsade visserligen försäljningen, men hittills har lutfiskälskarna kunnat överlämna 10 000 kronor och mer är på väg.

Tills nästa 10 000-kronorsdonation så hade man en liten extra knorr på det här: Alla intäkter från kvällens lotteri skulle överlämnas till Barndiabetesfonden genom den speciellt inbjudne gästen professor Johnny Ludvigsson tillika ordförande i Barndiabetesfonden.

Totalt 4 000 kronor som vakuumpackats i sann lutfiskakademis anda överlämnades vid middagen till Ludvigsson av lutfiskakademins president Thomas Stensson.

Johnny Ludvigsson berättade i ett kort kärnfullt tal om typ 1-diabetes även kallad barndiabetes. För hundra år sedan började insulin användas.
– Det är den största revolutionen i medicinens historia.

Innan dess dog de drabbade barnen och unga. I bästa fall kunde man genom stränga dieter och liknande ge de sjuka veckor eller något år.

Insulinet betyder alltså skillnaden mellan liv och död för den med typ 1-diabetes, men måste skötas noga.
– Varenda dag, alla dagar, julafton, vilka dagar som helst, hela tiden ge insulin som hela tiden måste beräknas så att det passar till det de äter, att bedöma hur mycket de äter, att räkna på blodsockret, att följa blodsockret, att det blir akuten ibland ifall man inte lyckas åt ena eller andra hållet.

Ändå kan utvecklandet av svåra komplikationer och en kortare livslängd förväntas.

Fortfarande finns inget mer att komma med än insulin.
– Vi kan bota 80 procent av all cancer hos barn men noll procent av diabetes.

Därför behövs forskningen.

I Boken om lutfisk står professor Ludvigssons kärnfulla:
”Lutfisk är gott, och dessutom lämplig mat vid diabetes!
Typ 1-diabetes är däremot en riktigt ful fisk, som borde utrotas!”

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share