Lyckat initiativ på Hulterstad

Kristin Henrysson uppskattar att få bjuda politiker och tjänstemän från Mjölby på gott fika.

MJÖLBY (LT)

I många år har samhället delvis sovit när det gäller betydelsen av Sveriges jordbruk. Har man varit med några år minns man 1970-talet när ”botten gick ur för lantbruket” (citat från Katarina Mazetti).

Familjejordbruken försvann i rasande takt och en familj kunde inte längre leva på vad gården gav.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN, HANS BLOMBERG

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171006

Share