Lyssna på medborgarna

I onsdags röstade riksdagen igenom ett förslag från allianspartierna i konstitutionsutskottet om att genom lagstiftning säkerställa att medborgarnas önskemål och synpunkter får spela en viktig roll, när regeringen och riksdagen ska ta ställning till om och i så fall hur landsting ska slås samman. Bakgrunden är att den så kallade Indelningskommittén på regeringens uppdrag ska utarbeta förslag till landstingssammanslagningar för att skapa storregioner. Relationen mellan centralmakten och lokala eller regionala intressen har varit ett centralt tema i Sveriges historia under de senaste tusen åren. Från början var centralmakten, kungamakten svag och den verkliga makten låg hos landskapen och deras makthavare. Detta ändrades gradvis och i mitten av 1300-talet kom Magnus Erikssons allmänna landslag, det förs ta lagverket som gällde i hela Sverige. På 1600-talet inrättades länen och samtidigt infördes landshövdingeämbetet, för att det skulle finnas en Konungens befallningshavande på plats i varje del av riket. I de nyvunna områdena inom rikets gränser skedde detta successivt. Andreas Norlén (M) Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet Fortsättning publicerad i papperstidningen 160617

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share