Målplan för avfallshantering

Så vill Valdemarsviks kommun genomföra nya avfallsplanen till 2021

Claes Boman, chef för VA och renhållning i Valdemarsvik.

VALDEMARSVIK (LT)

Kommunen har tillsammans med tjänstemän, chefer och politiker under år 2016 och 2017 arbetat fram en ny avfallsplan. Målsättningarna är höga och i handlingsplanen har mer detaljerade delmål satts upp tillsammans med åtgärder och ansvarsfördelning inom kommunen…

Text och bild: EMMA TRYSBERG

Share