Med halm, färg och form

Ingegerd visar sin konst på biblioteket i Skänninge

MJÖLBY (LT)

Halm, färg och form – så lyder rubriken på den utställning som Ingegerd Israelsson under december månad bjudit besökarna på Skänninge bibliotek. Att Ingegerd Israelsson är en mycket duktig halmkonstnär visste Skänningeborna tidigare, men hon utvecklas hela tiden. Den här…

Text och bild: STEN-ÅKE ANDERSSON

Share