Med naturen som tema

I Guds fria natur var temat för den trevliga kväll som hölls vid Folkströms kyrka nyligen. Två hemliga gäster hade utlovats och det visade sig vara Bo och Karin Tuvesson från Naturskyddsföreningen.

FOLKSTRÖM (LT)

Så var det dags för ännu en trevlig kväll vid Folkströms kyrka utanför Grytgöl under namnet I Guds fria natur – med hemlig gäst, aktivitet samt avslutande andakt. Diakon Annette… Andersson hälsade välkommen och kunde hälsa två hemliga gäster, nämligen Bo och Karin Tufvesson från Naturskyddsföreningens avdelning i Finspång.

Bo berättade först om Naturskyddsföreningen – först lite historik att det började som Finspångs biologiska förening, som startade 1955 och som 1989 blev en krets av Svenska naturskyddsförening, som bevakar natur- och miljöfrågor och vill sprida kunskap om natur.

Man har också en äng, Holmsjöhultsängen, som hävdas på gammalt vis.

Under pandemin har naturskyddsföreningen ordnat vandringar för alla, något som blivit mycket populärt så man har fått göra dubbla vandringar ibland. Bo berättade att man genomfört 90 vandringar i olika delar av kommunen med cirka 2 000 deltagare.

Efter denna faktainhämtning var det dags att göra en liten vandring i närmiljön för att se vilka arter av växter och fåglar man kan finna här. Under sakkunnig ledning av Bo och Karin kunde man snabbt finna den lilla oansenliga blodroten samt brunört och gick man vidare till gammal betesmark fanns där en mängd ängsblommor som rölleka, smörblomma, renfana, ängskovall, ängsvädd, backnejlika, gulmåra, vitmåra m fl.

Bland fåglar kunde urskiljas korsnäbb och koltrast.

Efter promenaden kunde man plocka fram kaffekorgen och styrka sig för nu gällde det att ha varit uppmärksam då Bo och Karin gjort ett quiz där det gällde att på ett blad para ihop bilder på blommor med rätt namn.

En kort andakt, som leddes av diakon Anette, avrundade. Den inleddes med psalmen Gud för dig är allting klart då kommande söndags tema är Andlig klarsyn. Betraktelsen handlade om att det inte alltid är lätt att se klart och finna den rätta vägen men att vi i bönen kan förlita oss på att Gud visar oss den väg vi ska gå.

Härlig är jorden avslutade enligt tradition samlingar i Folkström. Kantor Kristine Svensson ackompanjerade psalmerna på elpiano.

Text: MARGARETA BAGGMAN Bild: EVA JOHANSSON HJORTH

Share