Medeltidsarvet i Tryserum

En brand och ett ras – kyrkoruinen på höjden övergavs 1785

Grunden är från 1200-talet, men kyrkan bygdes om flera gånger fram till 1700-talet.

VALDEMARSVIK (LT)

1660 brann kyrkan ned, 1704 rämnade dess västra vägg och 1785 övergavs den för en ny kyrka i Tryserum. Men ännu står kyrkoruinen kvar på sin kulle i Västertryserum och vittnar om historien.

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share