Medeltidsarvet i Tryserum

En brand och ett ras – kyrkoruinen på höjden övergavs 1785

Grunden är från 1200-talet, men kyrkan bygdes om flera gånger fram till 1700-talet.

VALDEMARSVIK (LT)

1660 brann kyrkan ned, 1704 rämnade dess västra vägg och 1785 övergavs den för en ny kyrka i Tryserum. Men ännu står kyrkoruinen kvar på sin kulle i Västertryserum och vittnar om historien.

Tryserum är den socken inom Valdemarsviks kommun som är rikast på kulturminnen. Här finns gravfält från bronsåldern, riddarborgar från medeltiden, slott från 1700-talet och skolor och fattighus från 1800- talet.

Och så finns det en kyrkoruin i Västertryserum som både bjuder på fin utsikt över nejden och en bit lokalhistoriskt medeltidsarv.

Dagens sockenkyrka ligger en bit österut i Tryserum och är ritad i gustaviansk stil av arkitekten Jean-Erik Rehn. Den byggdes av greve Gustaf Horn på Fågelvik och stod klar 1785. Dessförinnan fanns det dock en gammal medeltidskyrka på en brant kulle i Västertryserum som övergavs efter bränder och ras. Ruinen finns dock kvar och utgör ett trevligt utflyktsmål.

På platsen tror man att det tidigare fanns en träkyrka från 1100-talet. Den ersattes sedan med en stenkyrka som har genomgått flera till- och återuppbyggnader.

Bland annat brann all träinredning i kyrkan ned år 1660 och drygt 40 år senare sprack den västra gaveln. Med åren växte församlingen och det började talas om att bygga en ny och större kyrka.

När den nya kyrkan stod klar i Tryserum övergavs den gamla kyrkan och inventarier och kistor från gravkoren flyttades över till den nya kyrkan en mil österut. Den sista predikan hölls den 14 augusti 1785.

Den gamla kyrkan fick stå och förfalla och i mitten av 1900-talet var den igenväxt av buskar och träd innan man på 1960-talet gjorde en arkeologisk utgrävning och restaurering av ruinen. Den som besöker Västertryserum kan läsa mer om kyrkoruinen på olika informationsskyltar som berättar mer detaljer.

Utanför den västra södra ingången till ruinen ligger en stor flat sten. Det är troligtvis en så kallad ”brudsten” där brudparet ställde sig efter vigseln till allmän beskådan. Det vill säga samma funktion som kyrktrappor ofta har idag.

I vissa socknar var det bara bruden som skulle stå på stenen, ibland gällde det både brud och brudgum. Det var förr mycket vanligt med brudstenar i Småland men inte i Östergötland.

Men nu är det så att Tryserums socken tidigare tillhörde Kalmar län. Sedan 1971 tillhör Tryserum Östergötlands län men ligger fortfarande i Småland när det gäller landskap.

Intill ruinen finns även kyrkogårdens enda bevarade gravhäll. Under stenen, som är av öländsk ortocerkalksten, vilar handelsmannen Abraham Bengtsson som dog i Tryserum den 30 juni 1752. Han ägde en gård i Västervik och en handelsbod i Grännäs, och på gravhällen hittar man inskriptionen ”Han är icke borta utan hemkommen till sitt rätta fädernas land”.

Intill kyrkoruinen står även en klockstapel, som dock är nybyggd. På en plakett kan man läsa: ”Vi som byggde den 2016. Arne Jonsson, Björn Steiner, Göran Nilsson, Håkan Svensson, John Eriksson, Sven Bråkenhielm, Ulf Johansson. Efter en modell av Håkan Svensson”.

Nedanför kyrkoruinen ligger Tryserums gamla prästgård som uppfördes 1831 och användes som bostad åt kyrkoherden fram till 1920. Intill ligger Siverska flygeln, döpt efter Henric Jacob Sivers som var kyrkoherde på 1700-talet. Idag är flygeln ett museum som ägs och vårdas av Tryserums hembygdsförening.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON  

Share