Motorhistoria på Bruksmuseet

Sommarutställning visar en klubb med många olika verksamheter

Eddy Rosenlöf och bruksmuseets ordförande, Ingemar Nordström, tar del av utställningen.

BOXHOLM (LT)

Sjöfarten på sjön Sommen och Boxholms motorklubb, om dessa två vitt skilda ämnen handlar bruksmuseets utställningar denna sommar. Motorklubben hade invigning av sin utställning i mitten av juli, en händelse som lockade 62 betalande till museets översta våningsplan…

Text och bild: KLAS JOHANSSON

Share