Museilada i Hybbeln blir verklighet

Många timmars jobb av Åsbo hembygdsförening

Dagens arbetsstyrka samlad utanför museiladan. Alla är väldigt noga med att hålla avstånd och följa restriktionerna som gäller i pandemitider.

ÅSBO (LT)

Ett tjugotal medlemmar i Åsbo hembygdsförening har lagt ner otaliga timmar på uppförandet av en museilada vid Hembygdsgården Hybbeln. Nu återstår det att få fönster på plats och en del… målningsarbete inomhus. Därefter börjar det riktigt roliga arbetet med att inreda ladan med alla spännande museiföremål som föreningen samlat på sig genom åren.

Hembygdsgården Hybbeln, med de röda gamla byggnaderna omgivna av en fin gärdsgård, är vackert belägen i Åsbodalen. Hembygdsföreningen bildades redan 1929 och dess nuvarande ordförande Sten Casparsson möter mig i trädgården. Inne i den nyuppförda ladan är det full aktivitet.
– Vi är väldigt glada över att det här har kunnat förverkligas. Vi har så många fina föremål i våra samlingar men det är så fullt överallt så det är svårt att överblicka. Som här till exempel säger Sten och pekar in i en av byggnaderna. De här gamla vagnarna kommer inte till sin rätt här inne. De bör stå öppet så att man kan gå runt och titta på dem från olika håll.

Sten berättar vidare om det omfattande projektet.
– Det var Marie Klingspor, som äger marken här, som föreslog att vi skulle bygga en museilada och vi började förbereda och skissa på en byggnad 2019. Sedan ansökte vi om ekonomiskt bidrag hos Föreningen Sommenbygd- Vätterstrand, en samverkans – organisation för landsbygdsutveckling. Till att börja med fick vi ett bidrag på 10 000 kronor till en förstudie. Efter det gjorde vi en ny ansökan och fick 155 000 kronor av vilka en stor del användes till bygglovsansökan, brandskyddsbesiktning, konstruktionsritning och andra konsultarvoden. Det var mycket byråkrati, säger Sten och ler.

I april i år tog arbetet sin början med förarbeten som till exempel grusbädd, dränering, armering och formbygge.
– Det var en lång startsträcka, men i slutet av augusti, när betonggjutningen var klar, kunde vi se ljuset i tunneln. Den 7 september kom virkesleveransen och sedan har vårt fantastiska gäng jobbat intensivt från september till november. De flesta är pensionärer och bland dem finns både före detta snickare och elektriker. Själv har jag tummen mitt i handen, men målning klarar jag, säger Sten och skrattar.

Vi fortsätter in i ladan och tittar runt. Det luktar gott av målarfärg och virke. Kjell Gustavsson, Ulf Nilsson och Kenneth Widén står vid en snickarbänk och diskuterar. Längre bort i ladan håller Katarina Casparsson och Doris Johansson på och målar.
– Kjell har varit arbetsledare och utan honom hade det inte fungerat, för det är mycket logistik och schemaläggande, säger Sten och nickar tacksamt mot Kjell.

Kjell slår ifrån sig berömmet och menar att alla har varit delaktiga. Men han erkänner att det har behövts någon som har hållit i logistiken.

Nu återstår invändigt arbete som att sätta upp fönster och att måla. Det kommer att vara enkla brädväggar för att känslan av en lada ska infinna sig. Till årsskiftet ska byggnaden vara helt klar och det roliga inredningsarbetet kan börja.

– Vi räknar med att ta hela nästa år i anspråk till att ställa in grejer, säger Sten. I den bortre delen av ladan kommer vi att ha stora föremål som vagnar och dylikt. Förutom de vi redan har kommer medlemmar i familjen Klingspor att deponera en kalesch av äldre modell (en fjädrad vagn med hjul och säten vända mot varandra) och en släde med anor ända från Gustav III:s tid.

Den återstående delen av byggnaden kommer att delas in i tematiska nischer, som till exempel ”Från ax till kaka”, snickeri och biodling. Till sommaren hoppas föreningen på att kunna bjuda in besökare till en förhandsvisning. Så småningom, när allt är klart, hoppas man på en pampig invigning.
– Hela projektet har kostat cirka 430 000 kronor, berättar Sten. Vi ansökte om pengar hos Riksantikvarieämbetet men de sa nej. Då bestämde sig Marie Klingspor för att donera resterande summa, vilket vi är väldigt tacksamma för. Marie brinner för det här projektet, som hon också födde idén till. Hon äger dessutom marken och är en aktiv medlem i föreningen.

Sten och de övriga i gänget ser fram emot sommaren då de kommer att öppna museiladan för förhandsvisning för allmänheten. De tänker ha öppet för visningar under helgerna och grupper är alltid välkomna att boka tid. Man välkomnar gärna skolklasser för att kunna visa och berätta om livet förr.
– Mycket beror förstås på hur situationen med smittspridningen är då, säger Sten. Men vi hoppas och tror att det ska bli bättre till sommaren, annars får vi anpassa oss.

För den som är intresserad går det att följa arbetet med byggnaden genom fina bilder från starten på föreningens välskötta hemsida hem bygd.se/ – asbo. Doris Johansson ansvarar för hemsidan och där finns all information om föreningen och den vackra Hembygdsgården Hybbeln.

Text och bild: GEN LARSSON

Share