Mycket gott på ulmarknad

En av många jultraditioner i Boet

Det är julmarknad i Boet, en av flera i Ödeshögs kommun så här i adventstider. Rufus Hagdahl Bryntesson är glad över sina inköp.

BOET (LT)

Det är gott om julmarknader i Ödeshögs kommun både de med en lång tradition och de yngre. För att inte kollidera är alla nogsamt utspridda och man kan, om man så vill, gå på julmarknad åtminstone tre helger. Till de med lång tradition hör julmarknaden i Boet lördagen före den…

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share