Natomedlemskap eller samarbeten

Landshövding Elisabeth Nilsson vid panelen. Christian Dahlgren Östgöta Correspondenten, lektor Jacob Westberg samt Wiesław Tarka, Polens ambassadör i Sverige

LINKÖPING (LT)

Allmänna försvarsföreningens höstseminarium kretsade kring läget i Östersjöområdet. Ämnet är mycket aktuellt då den säkerhetspolitiska situationen successivt försämras. Bör då Sverige gå med i Nato eller söka andra allianser? Det var ett angeläget och tyvärr väldigt aktuellt ämne som behandlades på Allmänna försvarsföreningens höstseminarium. Text och bild: BO BÄCKMAN Fortsättning publicerad i papperstidningen 171208

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share