Norlén (M) i Söderköping

Yvonne Persson (M), kommunalråd i Söderköping och besökande Andreas Norlén, moderat riksdagsman och ordförande i konstitutionsutskottet.

SÖDERKÖPING (LT)

Besöket av den östgötske riksdagsmannen Andreas Norlén (M), tillika KU-ordförande, hade bokats innan det fruktansvärda inträffade fredagen den 7 april kl 14.53 på Drottninggatan i centrala Stockholm.

Bättre aktualitet för de diskussioner om terrorism som ägde rum på räddningsstationen i Söderköping den 11 april är svår att få.

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170421

Share