Norrköping växer kraftigt

Norrköpings kommun befinner sig i en stark utvecklingsfas och behoven samt planerna för de kommande åren pekar på en fortsatt stark utveckling av staden och kommunen. En detaljplan för kvarteret Mesen med ett nytt torg med närområde inom Kneippen har antagits.

Norrköpings kommun befinner sig i en stark utvecklingsfas och behoven samt planerna för de kommande åren pekar på en fortsatt stark utveckling av staden och kommunen. En detaljplan för kvarteret Mesen med ett nytt torg med närområde inom Kneippen har antagits.

NORRKÖPING (LT)

Sammanfattande information från stadsplaneringsnämndens sammanträde den 9 december: En detaljplan för kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen har antagits. I och med detta möjliggör Norrköpings kommun för ny bebyggelse inom kvarteret och skapar förutsättningar att ändra användning av kvarteret Näbben till park. Den nya bebyggelsen ska anpassas efter övrig bebyggelse i Kneippen med stora hus utmed förgårdsmark. I kvarteret planerar Hyresbostäder att uppföra ett trygghetsboende. Husen, som består av två hus i tre våningar och en vindsvåning, ska vara placerade mot Lindgatan och Lokegatan. På gården kommer två hus i två våningar och en vindsvåning att byggas. Fortsättning publicerad i papperstidningen 151223

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share