Norrköpings krematorium renoveras

Planerna på att lägga ned och låta Linköping ta över skrotades

Arkitekten som står för ritningen till det renoverade krematoriet i Norrköping är Felix Freudenthal Lotz från Fredriksson arkitektkontor.

När Norrköpings krematorium hotades av nedläggning väcktes debatt bland Norrköpingsborna. Nu satsar Kyrkogårdsförvaltningen istället på renovering och tillbyggnad. Byggstart ägde rum i går torsdag med högtidligt spadtag som grävs med fem grävmaskiner.

På torsdagen den 3 december kl 10 togs det första högtidliga spadtaget när byggstart skedde för Norrköpings krematoriums renovering och tillbyggnad.

Fem grävmaskiner deltog ”spadtaget”, som på så sätt blev coronasäkrat. Deltog vid invigningen gjorde även Anders Carlsson, kyrkogårdschef, Thomas Wärfman, kyrkoherde, Anne Olofsson, kyrkorådets ordförande, Dennis Kinneteg, projektledare samt en representant för SEFAB.

Två nya förbränningsugnar installeras och förbränningen kommer att ställas om till att bli ännu mer miljövänlig med ett fossilfritt drivmedel baserat på rapsolja. Byggnaden på 600 kvadratmeter renoveras.
– Vi har lagt stor vikt vid att renovering och tillbyggnad ska vara hållbar både nu och i framtiden, säger kyrkogårdschef Anders Carlsson. Både Norrköpings befolkningsmängd och efterfrågan på kremationer ökar.

Arkitekten som står för ritningen är Felix Freudenthal Lotz från Fredriksson arkitektkontor.

Det var under hösten 2017 som kyrkorådet i Norrköpings pastorat la fram ett förslag om nedläggning av Norrköpings krematorium. Förslaget var att teckna avtal med Linköpings krematorium, som skulle överta all krematorieverksamhet.

Norrköpingsborna reagerade starkt emot förslaget och debatt väcktes i frågan. Kyrkorådet vägde in frågor som sårbarhet vid en eventuell samhällskris och la fram ett nytt förslag som istället innebar att Norrköping istället skulle satsa på sitt krematorium.

Share