Nu är psalmtrilogin klar

Psalmernas väg 1-3 blir ett referensverk för psalmstudier

[caption id="attachment_22466" align="alignright" width="640"] Teologie doktor Per Olof Nisser nestor i ledningsgruppen.[/caption] I förordet av del 1 av trilogin ”Psalmernas väg” skrev ledningsgruppen bestående av teologie doktor Per Olof Nisser, filosofie doktor Inger Selander och filosofie doktor Hans Bernsköld att arbetet med detta stora kommentarverk till Den svenska psalmboken 1986 inleddes redan år 2010. Det nu avslutade projektet omfattar därför 10 års arbete där första bandet förelåg år 2014, det andra kom år 2017 för att hösten 2019 presentera den sista delen. De uppemot 2 000 textsidor som trilogin omfattar är ett gediget referensverk för intresserade av vår svenska psalmboks innehåll och historia. I tidigare artiklar har jag behandlat del 1 och del 2. Vid samtal med olika personer som jag fört, framgår vad man tycker om psalmer i psalmboken och svaren är väldigt olika. Det kan vara textinnehållet, det kan vara musiken eller någon speciell händelse kanske inom familjen som avgör om en viss psalm fastnat i minnet . I den nu föreliggande del 3 som omfattar psalmerna 421 till 700 återfinns dock ett antal psalmer som har ett större intresse än andra. Psalm 480: Den första psalm som väcker intresse är den folkkäre poeten Bo Setterlinds psalm nummer 480. Många Kanske känner till Setterlinds dikter mera än hans psalmer, jag tänker då på hans dikter som ”Döden tänkte jag mig så” och dikten ”Du är den ende”, som genom artisten Lill Lindfors lanserades som en schlagermelodi. Många år långt senare får Lill Lindfors veta att Setterlinds text hade en mera religiös tanke bakom sig då den ende för honom avsåg Gud själv. Den här psalmen 480 där första raden lyder ”Var hälsad Herrens moder o Maria”, som också är speciellt för psalmen är att den sjungs över hela världen på olika språk, mycket talar för att Bo Setterlind använt psalmen Salve Regina av J G Seidenbusch från 1687 som förlaga för sin tolkning kring Maria. Hans sista redigering av psalmen utfördes år 1982. Psalm 510: Om man går vidare hittar man psalmen nummer 510 ”innan natten kommer” som är skriven av förre biskopen i Strängnäs Jonas Jonsson tillsammans med musikern Per Harling och kom till genom ett samarbete vid ett konfirmandläger på Rättviks stiftsgård 1981 där de båda arbetade tillsammans. Psalmen vänder sig inte enbart till ungdom utan uppskattas även i andra samlingar. Psalm 530: Åter några sidor framåt i boken hittar vi östgöten Emil Liedgren, född på gården Bärstad i Rystad socken vid Roxens strand där han föddes den 21 februari 1879 och avled 9 september 1963 i Västerås. Den psalm nummer 530 som förtjänar att nämnas som en av hans flera psalmer är ”en dunkel örtagård jag vet”. Psalmen är skriven år 1919 och bygger på tre händelser ur Liedgrens egna liv. Vers 1 talar om örtagården som han avslutar med orden” men jag vid porten dröjer än”, andra versen om källan som avslutas med ”men törstar än vid källans rand”, den tredje versen om vägen där avslutningen lyder ” men sällan, sällan går jag där” och så avlutar han vers 4 med förhoppningen och orden ” Du vet dock att jag har Dig kär” De tre första verserna ger uttryck för människans tvekan, vilsenhet och vanmakt över att inte våga ta steget inför de stora existentiella frågorna. Psalmens uppgift är att vara en hjälp för människorna i deras egna livstolkning. Psalmen är en pärla i den stora mängden. Psalm 532: Alldeles bredvid i boken hittar man psalm 532 med en mycket egendomlig inledning ”Jag kom inte hit för att jag tror.” Psalmen är författad av Britt G Hallqvist år 1966 och vänder sig i tanken till ungdomen. När man läser vidare förstår man bättre vad hon avser. Andra raden lyder sålunda ”Jag kom hit för jag behöver Dig” kanske precis vad ett barn eller ungdom kan känna inför ett tidigt kyrkobesök. Britt Hallqvist föddes i Umeå 1914 och avled år 1997 i Lund. Förutom psalmer där hon är representerad med 36 psalmer i psalmboken var hon en stor författare av speciellt av barnböcker, varför det är lätt att se sambandet mellan psalmen och hennes författarskap. Psalm 587: Vad vore mera lämpligt än att finna en miljöpsalm i dessa tider, psalmen nr 587 av författaren Olov Hartman tillkom 1970 och vid den tidpunkten hade inte dagens politiska miljödebatt startat, men även då var ändå luft och vatten bland de områden som livligt diskuterades. Texten och musiken skapades för Sigtuna konstnärskommitté inför en miljövesper i maj månad 1970 i Jönköping. Frågan inför detta möte var att diskutera globala ödesfrågor som miljö och befolkningsökningen i världen. Vespern leddes av Olov Hartman och för musiken medverkade kompositören Bertil Hallin med Psalmen ”Gud skapade de klara vattnen.” Psalmen är märklig då den innehåller inte mindre än 12 verser, där texten sträcker sig som en berättelse från skapelsens historia fram över vår samtida miljöförstöring och avslutas med en positiv framtidsvision. Hartman skriver att Kristus vandring på jorden har på nytt blivit som en del av sin egen skapelse. Han avslutar 12 versen med orden ”Gud såg att det var gott. Och det vart afton och det vart morgon” Psalm 627: Till sist vill jag lyfta fram denna psalmen” Till minne om Margarethe” som ett exempel på det jag tidigare skrivit att mänskliga händelser i livet hos många lever kvar och gör sig senare påminda i minnet. Författare till denna psalm är norrmannen Svein Ellingsen som berättar om hur orden kom till. År 1969 omkom familjens dotter Margarethe i en trafikolycka. Vid ett besök vid graven senare tillsammans med en yngre dotter frågade denne, var är min syster Margarethe nu? Fadern Svein svarade då, Kroppen är gömd i graven, men livet är gömt hos Gud. Dotterns fråga och hans svar fick ligga och gro innan det 1977 blev tid för en psalm. Psalmen fick namnet ” Nu är livet gömt hos Gud” Den svenska versionen av texten som nästan ordagrant följer den norska texten är skapad av Britt Hallqvist år1978. De båda träffades vid en psalmverkstad i Båstad där psalmen diskuterades. Det är inte första gången som Britt Hallqvist översätter psalmer av Svein Ellingsen. Psalmen vill förmedla ett budskap att livet inte är utslocknat utan en tid kommer då Kristus förbereder en ny tid och ett nytt rum. Psalmen slutar med orden ”Ingen är glömd av Gud”. Med denna tredje del av projektet är Psalmernas väg 1- 3 fullbordat där nestorn P O Nisser i ledningsgruppen tillsammans med många medarbetare lagt ner ett stort ideellt arbete, som kan fungera som referensbibliotek för psalmboksstudier under många år framåt. Av den ursprungliga ledartrion fick inte alla tre vara med hela vägen fram. Under sommaren 2018 avled nämligen kvinnan i gruppen filosofie doktor Inger Selander den 20 juli 2018 i Lund. Text och bild: STEN-ÅKE ANDERSSON

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share