Nu blickar vi framåt och tar ansvar

Med en god landsbygdsutveckling i sikte

Nu är julen återigen här med sin fulla kraft och året har, liksom förra året, kantats av utmaningarna med Covid-19. Denna jul dock med en hög, dock ej tillräcklig, vaccinationsgrad bland oss medborgare.

Den berömda flockimmuniteten är ju säkert också bara att glömma men med vaccinationens hjälp så finns hoppet om mildare konsekvenser för de av oss som drabbas av Covid-19. Så se till att vaccinera er i den mån som rekommenderas, för allas vår framtid.

I skrivande stund ökar antalet smittade och antalet som behöver vård på sjukhus. Pandemin är långt ifrån över och våra anpassningar till den nya rådande situationen måste fortsätta och fördjupas. Våra liv måste fortsätta i riktningen att bli mer hållbara – socialt-, miljömässigt och även ekonomiskt. Ekonomin styr våra liv till mycket och där måste vi ha en bra balans som ger en långsiktighet och trygghet i våra liv. Miljömässigt genom dagliga beslut som hur transporterar jag mig och vad inhandlas. Våra nära, kära och alla vi möter i vår vardag är med och påverkar vår framtid så ta tillvara på kunskaper och erfarenheter som du möter i livet.

Social hållbarhet i vardagen är också hur du är med och utvecklar vårt samhälle och vilka värderingar som utgör normen. Värderingar som kommer bli allt viktigare framöver och där allas lika värde ska vara en självklarhet. Ta tillvara på julen och gör en god gärning för någon annan varje dag.

Så här i juletid handlar det också mycket om mat och dryck. Vi har alla olika förutsättningar för vilka råvaror eller vilken mat vi har möjlighet att köpa och hur mycket vi behöver inhandla för att mätta de magar vi har i vår närhet.

För många av oss så är svenska råvaror, så långt det är möjligt, en självklarhet och då allra helst från den lokala lantbrukaren eller livsmedelsproducenten. Det är hållbarhet ur alla tre perspektiv. Handla så lokalt det är möjligt, dett gynnar miljön, gör lokalsamhället och den sociala gemenskapen starkare.

Att våra företag på landsbygden får så bra förutsättningar som möjligt skall vara en självklarhet. Därför är det glädjande att utredningen om gårdsförsäljning visar att det är möjligt att införa gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Gårdsförsäljning är viktigt för Sverige, vår besöksnäring och vår landsbygd. Förslaget är till stor del bra men kravet på småskalighet på dryckesproducenter, som volymbegränsning, är i fel riktning som kan exkludera viktiga företag på landsbygden. Nu hoppas jag på att detta, med några ändringar i rätt riktning, kan beslutas om så snart som möjligt.

Vi är mitt uppe i en livsnödvändig omställning. En omställning och ett värderingsskifte. Det märks att i och med Covid-19 så uppskattar allt fler det småskaliga. Det småskaliga och att hela landet skall leva är mer på allas läppar nu än vad det varit tidigare. En insikt som jag som medlem i Centerpartiet bara kan glädjas åt att fler och fler ansluter till. Då märks det att vi alla kan göra skillnad.

Vi kan aldrig bli för många som strävar efter ett hållbart samhälle.

Ta hand om varandra, allas vår värld och se framåt.

God Jul och ett Gott Nytt År!

Joakim Magnusson (C)
Kommunalråd Åtvidaberg 2:e vice ordförande distriktsstyrelsen Centerpartiet Östergötland

Share